สมาคมกอรีฯประกาศเลื่อนค่ายอบรมเยาวชนหนีโควิด-19 ไม่งดงานมัสยิดศาลาลอย

349

นายกสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย ประกาศเลื่อนการเปิดค่ายอบรมเยาวชนอ่านกอรี ตามการขอความร่วมมือของจุฬาราชมนตรี แต่ยังเปิดทดสอบเยาวชน-ประชาชน ส่งงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

วันที่ 12 มีนาคม สมาคมกอรีแห่งประเทศไทย ในอุปถัมป์จุฬาราชมนตรี ได้โต๊ะจีนการกุศลเพื่อรายได้จัดค่ายอบรมกอรีเยาวชน โดยมีนายอรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) เป็นประธานเปิดงาน อ.ประสาน ศรีเจริญ รองประธาานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี บรรยายพิเศษ การใช้ชีวิตในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด19 มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายสนิท (อาลี) เอี่ยมฤทธิ์ นายกสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย ในอุปถัมป์จุฬาราชมนตรี และอิหม่ามมัสยิดอ้ามาน่าตุ้ลอิสลาม ศาลาลอย สถานที่จัดงาน กล่าวว่า สมาคมกอรีแห่งประเทศไทย กำหนดเปิดค่ายเยาวชน เพื่ออบรมอัลกุรอ่าน ในระหว่างวันที่ 21 มีนาคม-11 เมษายน แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสำนักจุฬาราชมนตรี ได่ขอความร่วมมือการจัดงานต่างๆ เพื่อลดกระแพร่ระบาด ทางสมาคมฯจึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมค่ายอบรมไปก่อน คาดว่า จะจะเป็นช่วงปิดเทอมปลายปี

‘กำหนดเดิมเปิดค่าย 21 มีนาคม ปิดวันที่ 11 เมษายน แต่กำหนดจัดงานมัสยิดในวันที่ 11-12 เมษายน ยังมีเหมือนเดิม และจะยังมีกิจกรรมการทดสอบกอรี เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเข้าทดสอบในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย และขอยืนยันว่า เงินจากการจัดงานเพื่อใช้ในการจัดค่ายเยาวชนยังใช้ตามวัตถุประสงค์แน่นอน’ นายกสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย กล่าว

นายกสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย ในอุปถัมป์จุฬาราชมนตรี ก่อตั้งเมื่อปี 2525 ในสมัยนายประเสริฐ มะหะหมัด เป็นจุฬาราชมนตรี เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้สนใจอ่านอัลกุรอ่านแบบกอรี โดยนายสนิท เอี่ยมฤทธิ์ เป็นนายกสมาคมตั้งแต่ปี 2539 ที่ผ่านมา สมาคมฯได้ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนอ่านอัลกุรอ่านแบบกอรี การทดสอบเยาวชนและประชาชนทั่วไป และส่งเข้าทดสอบในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เป็นประจำทุกปี ส่งเข้าทดสอบในระดับนานาชาติหลายประเทศ และได้รางวัลจำนวนมาก