ลาออกแล้ว! “วิชัย โภชนกิจ” ทิ้งเก้าอี้ อธิบดีกรมการค้าภายใน หลังถูกเด้งฟ้าผ่า

171

ด่วน อธิบดีกรมการค้าภายใน ประกาศลาออกจากตำแหน่ง อย่างเป็นทางการแล้ว หลังมีกระแสข่าว ถูกกดดันอย่างหนัก ปม ปล่อยให้มีการกักตุน”หน้ากากอนามัย” และ ถูกคำสั่ง เด้งฟ้าผ่า ย้ายด่วนไปนั่งตบยุง ที่ สำนักนายกฯ

วันที่16 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้ว หลังจากถูกคำสั่ง ย้ายฟ้าผ่า เด่งดวนจาก ต้นสังกัด กระทรวงพาณิชย์ ไปนั่งตบยุง ในสำนักนายกรัฐมนตรี จากกรณีมีปัญหาในการจำหน่าย หน้ากากอนามัย หลังประกาศให้เป็นสินค้าควบคุม แต่พบว่า มีการกักตุน และ ส่งออกไปต่างประเทศจำนวนมาก โดยให้สัมภาษณ์สื่อว่า จะฟ้องโฆษก กรมศุลกากร และ ให้สมาคมร้านขายยามาขอโทษ จากปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย

ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายวิชัย ได้เก็บของส่วนตัวออกจาก ห้องทำงาน และ ขอบคุณข้าราชการ สื่อมวลชนที่ร่วมงานมาตลอด และ ยังให้กำลังใจบุคคลที่จะมาทำหน้าที่แทนตน โดยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

โดยก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เซ็นคำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 80/ 2563 เรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารจัดการของรัฐบาล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีมีประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการกักตุนและจำหน่ายหน้ากากอนามัย ซึ่งสมควรมีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหารราชการของกรมการค้าภายใน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  จึงมีคำสั่งให้ นายวิชัย โภชนกิจ ตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน (นักบริหารระดับสูง) ข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม จนกว่าจะมีการตรวจสอบแล้วหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง