อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ภูเก็ตเร่งแก้ปัญหา รีดไถนักท่องเที่ยว

75

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 16.00 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ติดตามข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหากรณีมีข่าวผู้ประกอบการต่างชาติ ร้องเรียนถูกรีดไถจากเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมี นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต แรงงานจังหวัดภูเก็ต จัดหางานจังหวัดภูเก็ต พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริง
นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่าการเดินทางลงพื้นที่ภูเก็ตในครั้งนี้ เพื่อมารับทราบข้อเท็จจริงจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และสถานบันเทิงมีความโปร่งใส รวมถึงการตรวจสอบใบอนุญาตของบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ตรวจมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อีกทั้งหารือแนวทางการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดเพชรน้ำหนึ่งสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ จึงอยากให้ผู้ประกอบการรักษามาตรฐานความสะอาด ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ เพื่อพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวให้มีความเป็นสากลก้าวสู่ระดับโลก ต่อไป

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการกวดขันพนักงานบริการบนรถที่จะต้องเป็นคนไทยเท่านั้น สำหรับการจัดระเบียบสถานที่พัก โรงแรมนั้นขอให้จังหวัดดำเนินการให้โรงแรมต่างๆเข้าสู่ระบบตามกฎหมาย โดยเร็วที่สุด
ในส่วนของการแก้ปัญหาเวลาการเปิด – ปิด สถานบริการ สถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั้นจะเป็นตัวกลางช่วยประสานเพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ประกอบการ สถานบริการ สถานบันเทิง เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่พิเศษที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก การให้บริการของสถานบันเทิงและสถานบริการแก่นักท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมหาศาล
นอกจากนี้ประเด็นที่ต้องระวังของจังหวัดภูเก็ตคือ การนำเสนอข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งต้องมีความระมัดระวัง บางครั้งเมื่อนำเสนอไปแล้วมีการแชร์ไปจำนวนมาก เมื่อเป็นข่าวด้านลบจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
โอกาสนี้ ขอให้กำลังใจข้าราชการทุกคนที่ทำงานอย่างหนักเพื่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต และจะนำข้อมูลที่ได้รับจากทุกภาคส่วนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ต่อไป
นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวชี้แจง ประเด็นปัญหาเรื่อง มัคคุเทศก์ ว่า อาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพสำหรับคนไทย ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้น ในเรื่องมัคคุเทศก์เถื่อน ของจังหวัดภูเก็ตนั้น พบว่านักท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจำเป็นต้องมีล่ามภาษาช่วยแปล เนื่องจากมัคคุเทศก์คนไทยพูดภาษาของนักท่องเที่ยวชาวสแกนดิเนเวียไม่ได้ จึงต้องมีล่ามภาษาทำงานร่วมกับ มัคคุเทศก์คนไทย โดยขอยืนยันว่าไม่มี มัคคุเทศก์เถื่อนในจังหวัดภูเก็ตอย่างแน่นอน
ในส่วนของ ปัญหาที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ที่มีใบอนุญาตและพาสปอร์ตถูกต้อง แต่กลับโดนข้อหาการทำงานข้ามพื้นที่ ว่า จังหวัดภูเก็ตขอยืนยันว่าการตรวจสอบจับกุมแรงงานต่างด้าว จะดำเนินการโดยตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานใบอนุญาตของแรงงานต่างด้าว หากแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีการรีดไถอย่างแน่นอน
ด้านรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ตกำลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศจึงทำให้ต้องมีการปิดพื้นที่บางส่วน ทำให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวก โดยการปรับปรุงท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ตจะเสร็จสิ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ในเรื่องของปัญหาความสะอาดของห้องน้ำ ภายในท่าอากาศยานภูเก็ต ได้สั่งการกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด พบว่ามีความสะอาดและพร้อมรองรับผู้โดยสาร