ใบขับขี่หมดอายุใช้ต่อได้’ศักดิ์สยาม’ ไฟเขียวช่วงวิกฤตโควิด-19

205
ศักดิ์สยาม” สั่ง ขยายเวลา ต่อใบอนุญาตใบขับขี่ทุกประเภท และ ภาษีทะเบียนรถยนต์ ให้สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะครบกำหนด เพื่อผ่อนภาระให้ประชาชน ในช่วยสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19
วันที่28 มี.ค.63 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ว่า เพื่อเป็นการผ่อนคลายภาระให้ประชาชน โดยเฉพาะการต่อใบอนุญาตใบขับขี่ ภาษีทะเบียนรถยนต์ ซึ่งเป็นงานในกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม ที่ครบกำหนดหมดอายุแล้วทุกประเภท หรือ กำลังจะครบกำหนดหมดอายุ ให้ยังสามารถใช้งานต่อไป และมีผลตามกฎหมาย โดยมาตรการดังกล่าวจะผ่อนคลายช่วยประชาชนไปจนกว่าสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลาย
ด้านนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่ารายละเอียดถึงการดำเนินมาตรการภาคขนส่งในสถานการณ์ฉุกเฉินทั้ง 4 ด้าน คือ 1.การขนส่งทางอากาศ ซึ่งมีจุดคัดกรองเข้มข้นสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย 2.การขนส่งทางบก ทั้งรถเมล์ ขสมก. บขส. ซึ่งมีมาตรการ Social Distancing 1-2 เมตร ทั้งในสถานีและรถโดยสาร 3.การเดินทางระบบราง รถไฟฟ้าทั้งหมด และ 4.การเดินทางขนส่งทางน้ำ ขณะนี้ขอย้ำว่ามาตรการที่ใช้ทั้งหมดอาจทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกบ้าง แต่กระทรวงคมนาคมยืนยันเป้าหมายที่จะทำให้ระบบการคมนาคมไม่เป็นช่องทางการกระจายระบาดของโรคไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
# ศักดิ์สยาม ชิดชอบ# ใบขับขี่# ทะเบียนรถยนต์# กระทรวงคมนาคม# โควิด-19