องค์กรรัฐแฉเอง! สหรัฐฯ สร้างมวลชนใต้ ผสมโรงความขัดแย้งพุทธ-มุสลิม

11417

เปิดข้อมูลจากหน่วยงานรัญ พบปัญหาสถานการณ์ไฟใต้ลุกลาม เกิดจาก ปมในพื้นที่ ทั้ง ชรบ.และ กลุ่ม เอ็นจีโอ ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากองค์การต่างประเทศ เผยตั้งชรบ.ยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาด 

วันที่ 29 มี.ค.63 สมาคมฯ ซึ่งเป็นองค์กรของเจ้าหน้าที่รัฐปหางหนึ่ง นำเสนอความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การดำเนินงานของภาครัฐ โดยมีเนื้อหาน่าสนใจ จำนวนมาก  แต่มีบางส่วน ที่ควรพิจารณาโดยเร่งด่วน

1.บทบาทกองกำลังพลเรือน ได้แก่ ชุดกองกำลังประจำถิ่น เช่น ชรบ.หรือ ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน ตำบล และอาสาสมัครรักษาดินแดนนั้น โดยเฉพาะ ชรบ. ซึ่งเป็นกำลังหลัก อาจถือได้ว่าเป็นยุทธการที่ผิดพลาด เพราะ ชรบ.คือ ชาวบ้านธรรมดาที่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา ทำสวน มิได้มีความรู้และประสบการณ์สู้รบ อาวุธประจำกายมีจำกัด และไร้ประสิทธิภาพ

2.กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม หรือ NGOs มีจำนวนมากกว่า 500 หน่วย เกิดขึ้นจากการผลักดันของต่างชาติ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา  มีลักษณะเป็นการดำเนินงาน ที่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้น ระหว่าง “ไทยพุทธ” และ”ไทยมุสลิม” มักอาศัยสถานการณ์บังหน้า ช่วยเหลือประชาชน ด้านกฎหมาย, สิทธิมนุษยชน ช่วยเหลือเด็กกำพร้า,หญิงม่าย แต่เบื้องลึก มุ่งแสวงประโยชน์เพื่อตนเองและขบวนการ

3.มีการแทรกแซงการศึกษาทุกระดับ ทั้งในโรงเรียนตาดีกา สถาบันปอเนาะ และโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนหลายแห่ง เป็นผู้ปลูกฝังแนวความคิดการแบ่งแยกดินแดนให้กับเด็กนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนไม่พอใจ และเกลียดชังเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4.กลุ่มบุคคลแต่งกายด้วยเครื่องแบบทหาร หรือแต่งกายคล้ายเครื่องแบบทหาร  แสดงตนประชาชนหลงเชื่อ ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ร้ายแรงสร้างความเสียหายและทำลายความสงบของประชาชนในเขตพื้นที่

## ชรบ.# แม่ทัพภาค4# เอ็นจีโอ# ศอ.บต.# ไฟใต้