จีนฟ้องสหรัฐฯแล้ว เป็นตัวการปล่อยไวรัสโควิด-19ใส่อู่ฮั่นผ่านทหาร

305747

 จีนฟ้องอเมริกาแล้วต่อศาลโลก ฐานปล่อยเชื้อโควิด-19 สร้างความเสียหายแก่จีน เผยปล่อยผ่านทหารที่เข้าแข่งกีฬาทหารโลก พร้อมระบุทางการสหรัฐฯ ยอมรับเองว่ามีพลเมืองตายจากไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งโคโรน่า2019ด้วย ตั้งแต่เดือนกันยายน2019