หมอจุฬาฯ เจ๋ง! พัฒนาชุดตรวจด่วนโควิด-19 รู้ผลภายใน 15 นาที

116

ปธ.คณะกก.ศูนย์ปฏิบติการ โควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาชุดตรวจหาเชื้อได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาเพียง10-15 นาที ช่วยแบ่งเบาภาระบุคคลากรทางแพทย์

วันที่ 31 มี.ค.63 ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 เปิดเผยว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาชุดตรวจ Chula COVID-19 Strip Test เป็นชุดทดสอบ ที่อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้วิธีเจาะเลือดจากปลายนิ้ว จึงทำให้การตรวจวินิจฉัยมีความปลอดภัย ไม่ต้องใกล้ชิดกับสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจ

โดยชุดทดสอบดังกล่าวอาศัยหลักการทางภูมิคุ้มกันร่างกาย (Serology Test) ซึ่งเป็นการตรวจหาแอนติบอดี (IgG & IgM) ในเลือด ซีรัม หรือ พลาสมา ใช้เวลาเพียง 10-15 นาทีเพื่อคัดกรองเบื้องต้น และขอยืนยันว่า ชุดทดสอบนี้ไม่ได้นำมาทดแทนการตรวจ ด้วยวิธีมาตรฐานที่มีการดำเนินการอยู่ แต่จะใช้เวลาน้อย และ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า

แต่จะช่วยแบ่งเบาจำนวนคนไข้ที่ต้องมารับบริการตรวจที่โรงพยาบาลจำนวนมาก ถ้ามีผลเลือดเป็นลบ หรือ Negative แสดงว่าไม่ติดเชื้อ ก็จะได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง โดยไม่จำเป็นต้องไปตรวจที่โรงพยาบาล ช่วยลดภาระงานของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.นี้ ที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยผู้สนใจเข้ารับการตรวจด้วย Chula COVID-19 Strip Test สามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ ทางออนไลน์ผ่าน Application ที่ http://covid19.thaitechstartup.org/ เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ หากมีความเสี่ยงมาก หรือ ปานกลาง จะได้รับการแจ้งนัดหมายให้มารับบริการที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซึ่งจะมีการจัดลำดับการให้บริการอย่างปลอดภัยตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing รวมทั้งมีระบบรองรับในการให้คำปรึกษา ในกรณีที่มีผลการตรวจเลือดเป็น Positive หรือ ติดเชื้อ ก็จะมีช่องทางที่รวดเร็วในการส่งไปตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันอีกครั้งที่โรงพยาบาลต่อไป