สุรินทร์นำร่อง ประกาศ’ห้ามขายเหล้า’ ป้องกันติดเชื้อโควิด-19

625

การตั้งวงดื่มสุรา เป็นสาเหตุหนึ่งให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 สรรพสามิตรจังหวัดสุรินทร์จึงได้ประกาศห้ามขายสุราทุกประเภท อย่าเสี่ยง เตือนฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 ปีหรือปรับ ไม่เกิน 100,000 บาทหรือโทษทั้งจำทั้งปรับ

ตามที่เกิดการระบาดของไ