ภท. ยื่น! ป.ป.ช. สอบ กรมการแพทย์ อนุมัติ นำเข้า ชุดตรวจโควิดฉาว โยงการเมือง

74

“ศุภชัย-ภราดร” ยื่น ปปช. ตรวจสอบ ชุด “Rapid Test” หาเชื้อ COVID-19 ที่ผ่านการประเมินจาก “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” ไร้คุณภาพ เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลัง

วันที่ 2 เม.ย.63 เวลา 13.00 น. ที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ ภูมิใจไทย (ภท.) และ นายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง ภท. ยื่นหนังสือต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ตรวจสอบเรื่อง  การตรวจสอบและการประเมินชุดตรวจ อย่างง่าย (Rapid Test) สำหรับ COVID-19 ที่ผ่านการประเมินจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  มีการกระทำอันเป็นการเว้นและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และมีการทุจริตในกรณีนี้หรือไม่

นายศุภชัย กล่าวว่า จากกรณีที่สื่อมวลชน นำเสนอข่าว บริษัทเอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด ขอแจ้งยกเลิกใบอนุญาตการนำเข้าสินค้า Rapid Test สำหรับตรวจหาเชื้อโรค COVID-19 ยี่ห้อ  Bioeasy ซึ่งผลิตโดยบริษัท Shenzhen Bioeasy Technology จำกัด ประเทศจีน กับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยพบรายงาน ว่ามีปัญหาคุณภาพ เมื่อเทียบผลจาก สเปน ทั้งที่ผ่านการประเมินผลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใและมีการนำมาใช้ในประเทศไทยเพียงแค่ 4 วัน

นอกจากนี้ จากการแถลงข่าว ของ ดร.บุศราวรรณ ศรีวรรธนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาและประเมินชุดทดสอบทางน้ำเหลืองวิทยา สำหรับโรคโคโรนา 2019  ทำให้ทราบว่าการพิจารณาและประเมินชุดทดสอบดังกล่าวนี้ ใช้วิธีการพิจารณาจากเอกสารที่บริษัทผู้ยื่นขออนุญาตนำส่งเอกสารมาให้พิจารณาเท่านั้น ไม่มีการทดสอบในห้องปฏิบัติการ จึงมีเหตุอันควรสงสัยและต้องมีการสอบสวนให้ได้ความจริงปรากฏ

เป็นที่แน่ชัดว่า บริษัทผู้ยื่นขออนุญาตนำเข้าชุดทดสอบ ได้นำเสนอเอกสารเข้ารับการพิจารณาและประเมิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อมูลทางวิชาการ และเป็นไปตามมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์หรือไม่  มีการปฏิบัติหน้าที่ หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินชุดทดสอบ ตลอดจนบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลหนึ่งกลุ่มบุคคลใด ชี้นำ บังคับ สั่งการ หรือไม่

“พรรคภูมิใจไทย ได้ติดตามการดำเนินการในกรณีนี้มาโดยตลอด และเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ามีบริษัทเครือข่ายของอดีตนักการเมือง เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ได้รับอนุญาตให้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ มาจำหน่ายด้วย จึงได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นพิเศษ  จึงขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบและนำผู้กระทำความผิดทั้งในฐานะตัวการและผู้สนับสนุน มาลงโทษตามกฎหมายต่อไป” นายศุภชัย กล่าว

# ศุภชัย ใจสมุทร# ภราดร ปริศนานันทกุล# พรรคภูมิใจไทย# ป.ป.ช.# ชุดตรวจสอบโควิด-19#