ผู้โดยสารรอคิวแน่น แอร์พอร์ตไม่ให้บริการ ระบุจนกว่าได้รับการยืนยันความปลอดภัย

91

เวลา 15.25 น. วันที่ 5 ก.พ. มีเสียงประกาศจากรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ว่า จะยังไม่เปิดให้บริการจนกว่า ได้รับยืนยันความปลอดภัย สร้างความงุนงงแก่ผู้โดยสารที่มารอขึ้นรถ แม้จะมีรถเข้ามายังสถานีก็ไม่เปิดให้ขึ้น สร้างความงุนงงแก่ผู้โดยสารที่รอขึ้นรถอย่างยิ่ง จนผ่านไปประมาณ 10 นาทีจึงเปิดให้ขึ้นรถตามปกติ