แจ้งวัดทั่วไทย งดจัดสงกรานต์ / พระสงฆ์ สละเงิน”นิตยภัต”ช่วยวัดเดือดร้อน

66

ผอ.สำนักพุทธฯ แจ้งวัดทั่วประเทศ งดจัดกิจกรรม สงกรานต์ และ สรงน้ำพระ ในช่วงการแพร่ะบาด โควิด-19 พร้อมเผย พระสงฆ์ที่อยู่ในสังกัดสำนักพุทธ์ ประกาศสละเงิน “นิตยภัต” หรือ เงินเดือนสงฆ์ ช่วยวัดที่ได้รับความเดือดร้อน

วันที่8 เม.ย.63 นายณรงค์ ทรงอารมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่งหนังสือถึงวัดทั่วประเทศ งดจัดกิจกรรมสงกรานต์ และ สรงน้ำพระ ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ขณะเดียวกัน ยังระบุด้วยว่า พระสงฆ์ทั่วประเทศ ที่อยู่ในสงกัดของพระพุทธศาสนา จะสละเงินนิตยภัต หรือ ไม่รับเงินเดือนสงฆ์ 2 เดือน เพื่อสมทบเข้ากองทุน “วัดช่วยวัด” จัดสรรให้วัดที่ได้รับความเดือดร้อน

# สำนักงานพระพุทธศาสนา# ณรงค์ ทรงอารมย์# พระสงฆ์# เงินนิตยภัต# โควิด-19#