“ดะวะฮฺคืออะไร? : ปริศนาข้อใหญ่ที่ใคร ๆ อยากรู้”

970

บทความนี้ อาจารย์อับดลเราะห์มาน มูเก็ม อาจารย์ประจำศูนย์เอเชียใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขียนเพื่อตอบคำถามเรื่องดะวะห์ พร้อมการเตือนสติทุกฝ่าย ที่นำหลักการอิสลามไปใช้โดยไม่ถูกต้อ

“ดะวะฮฺคืออะไร? : ปริศนาข้อใหญ่ที่ใคร ๆ อยากรู้”
Abdunrohman Mukem

(1)
คำ