กักตัวครบ14 วันนศ.จากปากีที่มอ.ปัตตานีได้กลับบ้าน ไม่มีใครติดเชื้อ

581

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้ดูแลร่วมส่งนักศึกษาไทยที่เดินทางกลับจากปากีสถานที่ถูกกักตัวที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ครบ 14 วัน กลับบ้านหลังตรวจไม่พบติดเชื้อโควิด ทั้ง 61 คน

เมื่อเช้าวันนี้ (วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563) ที่หอพัก 7 มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี นายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี บุคลากรจากคณะพยาบาล และ ผู้เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาไทย ทั้ง 61 คน ที่เดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน ที่ได้รับการกักตัวเพื่อดูแลอาการจากโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา ที่หอพัก 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จนครบ 14 วัน ได้ร่วมจัดกิจกรรมอำลาอาลัยและห่วงใย และส่งตัวนักศึกษาที่ได้รับการตรวจแล้วว่าปลอดภัยจากไวรัสโคโรนากลับสู่ภูมิลำเนา

ซึ่งก่อนเดินทางกลับนักศึกษาเหล่านี้ได้รับความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยในสถานกักกันตัวที่บ้าน การวางแผนจัดการใช้ชีวิตประจำหลังจากการกลับไปอยู่บ้านและการทดสอบความรู้ความเข้าเรื่องโรด covid 19 แล้ว

รายงานข่าวแจ้งว่านักศึกษา 61 คนนี้ เป็นนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากจำนวนทั้งหมด 237 คน ที่ได้เดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน มาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ในจำนวน 61 คน ที่ได้รับการกักตัวที่หอพัก 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นนักศึกษาชาย จำนวน 38 คน เป็นนักศึกษาหญิง จำนวน 23 คน เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเมืองปัตตานี 14 คน อำเภอยะหริ่ง 14 อำเภอมายอ 10 คน อำเภอทุ่งยางแดง 5 คน อำเภอปะนาเระ 4 คน อำเภอหนองจิก 4 คน คนอำเภอยะรัง 4 คน อำเภอสายบุรี 3 คนอำเภอกะพ้อ 2 คน และอำเภอโคกโพธิ์ 1 คน ตามลำดับ ซึ่งนักศึกษาทั้ง 61 คน ได้รับการตรวจดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดทุกวันและเมื่อมีอาการเจ็บป่วยก็ได้รับการดูแลรักษาตามอาการ แต่ไม่พบว่ามีผู้ใดมีอาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด 19 แต่อย่างใด จึงได้รับการส่งตัวกลับสู่ภูมิลำเนาในวันนี้

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า ขอให้นักศึกษาใช้วิชาชีวิตที่ได้เรียนรู้ 14 วัน ที่สถานที่กักตัว ช่วยชุมชนโดยการนำความรู้ ความเข้าใจของการกักตัว มาตรการการเฝ้าระวังเพื่อให้ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา-19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอขอบคุณจังหวัดปัตตานี และทุกภาคส่วนที่มองเห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นสถานที่กักกัน และได้มีการเรียนรู้ร่วมกัน มหาวิทยาลัยก่อเกิดขึ้นมาโดยภาษีของประชาชน ดังนั้นการทำงานและภารกิจในครั้งนี้ คือการตอบแทนคุณแผ่นดิน

นายซาปีอี หะยีมาหะมะ นักศึกษาคณะอักษรศาสตรภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ อิสลามาบัดประเทศปากีสถาน ผู้แทนนักศึกษาไทย กล่าวว่า การเดินทางกลับประเทศไทยของพวกเรานั้นได้เตรียมความพร้อมตามมาตรการการเฝ้าระวังจนมาได้อยู่ในสถานที่กักตัว 14 วัน ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี การกักตัวไม่ใช่เป็นสิ่งเลวร้าย แต่เป็นการบ่งบอกถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนและเป็นการเฝ้าระวังก่อนที่จะไปใช้ชีวิตในชุมชน ทั้ง พวกเราขอปฏิญญาณว่า “พวกเราขอสัญญาว่าจะดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน และจะทำหน้าที่ของสังคมตลอดไป.