สถานีรถไฟยะลา ประชาสัมพันธ์จอง ซื้อ ตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ต หลัง รฟท.เปิดมิติใหม่ นำระบบ e-TSRT มาใช้ อำนวยความสะดวก สร้างจูงใจ ให้ประชาชนหันใช้บริการโดยสารรถไฟมากขึ้น

484

สถานีรถไฟยะลา ประชาสัมพันธ์จอง ซื้อ ตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ต หลัง รฟท.เปิดมิติใหม่ นำระบบ e-TSRT มาใช้ อำนวยความสะดวก สร้างจูงใจ ให้ประชาชนหันใช้บริการโดยสารรถไฟมากขึ้น

หลังจากที่การรถไฟ ได้เปิดให้บริการจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟด้วยระบบอินเตอร์เน็ต (e-TSRT) เพื่ออำนวยความสะดวกและจูงใจให้ผู้โดยสารได้มีช่องทางในการซื้อตั๋วโดยสารและใช้บริการรถไฟมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ในส่วนของบรรยากาศที่สถานีรถไฟยะลา ยังคงมีประชาชนเดินทางมาจองและซื้อตั๋วโดยสารกันอย่างต่อเนื่อง โดยผู้โดยสารที่มาซื้อตั๋วส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเดินทางในระยะทางสั้นๆ ซึ่งมาซื้อตั๋วโดยสารก็รอขึ้นรถไฟได้เลย โดยประชาชนบอกว่าสะดวกกว่าที่จะซื้อในระบบอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ก็จะมีการจองตั๋วโดยสารระยะทางไกล ไป กทม. ซึ่งประชาชนบางรายที่ไม่สามารถจองตั๋วผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ ก็ยังคงเดินทางมาจองตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟยะลา

ขณะที่ในด้านของสถานีรถไฟยะลา ก็ได้เร่งประชาสัมพันธ์ประชาชนที่มาซื้อและจองตั๋วโดยสารรถไฟ เพื่อให้การจองและซื้อตั๋วโดยสารผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นไปอย่างแพร่หลาย โดยทางสถานีฯ ได้สำรองโบกี้รถไฟไว้จำนวน 1 ตู้ ในทุกขบวน สำหรับผู้ที่จองและซื้อตั๋วโดยสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ทั้งนี้การจองและซื้อตั๋วโดยสารผ่านอินเตอร์เน็ต ด้วยระบบ e-TSRT (E-Ticket SRT) เป็นมิติใหม่รถไฟไทย ซึ่งประชาชนสามารถสำรองที่นั่งผ่านหน้าเว็บไซต์การรถไฟฯ www.railway.co.th หรือที่www.thairailwayticket.com ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตได้ทันที