ลดโทษ’จ่าจำปา’ปล่อยตัวไปหาแม่ ระบุไม่เคยทำผิด-ต้องดูแลแม่

112

จ่าจำปา’ พ้นโทษ หลัง ได้ ลดโทษจาก จำขัง 45 วัน เหลือ 7 วัน   ได้กลับบ้านหาแม่ ด้วย เหตุผลและความจำเป็นในการดูแลมารดาซึ่งป่วยหนัก ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

วันที่ 23 เมษายน  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นในการดูแลมารดาซึ่งป่วยหนัก ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

จ.ส.อ.พีระศักดิ์ จำปา ได้ยอมรับว่ากระทำผิดวินัยทหารจริง ประกอบกับที่ผ่านมาเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละ ส่งผลดีต่อทางราชการและไม่เคยกระทำผิดวินัยร้ายแรงมาก่อน

จึงสมควรลงทัณฑ์จำขังโดยมีกำหนดเวลา 7 วันตั้งแต่วันที่ 17 – 23 เม.ย. 63 นั้น

วันนี้ พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 สั่งการให้ รับตัว จ.ส.อ. พีระศักดิ์ กลับไปดูแลมารดาที่บ้านพัก อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

พร้อมทั้งจัดทีมแพทย์ จาก พัน.สร.5 และนายทหาร,นายสิบพยาบาล ตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วย