ยะลาหนัก!พบติดเชื้อเพิ่ม 7 คนที่บันนังสตา พบแอบละหมาดในมัสยิด-รายงานตัวด่วน

3122

ยะลา พบติดโควิด-19 จำนวน 7 รายหมู่บ้านเดียวกันที่บันนังสตา จังหวัดยะลาให้ทุกคนที่ไปละหมาด มัสยิดนูรุลอิสลามียะห์ หมู่ที่ 9 ต. ตาเนาะบูเต๊ะ บันนังสตา และคนรักษาที่คลินิกแพทย์ ก่อเดร์ ชายกุล ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลาไปรายงานตัวด่วน

วันที่ 25 เมษายน นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดยะลา ได้ประชุมติดตามสถานการณ์สการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบผู้ติดเชื้อไวรัวโควิด-19 จำนวน 7 คน ที่อ.บันนังสตา โดยมีสถานที่ๆผู้ติดเชื้อได้เดินทางไป จึงขอให้บุคคลที่ได้สัมผัสยังสถานที่ดังกล่าวไปรายงานตัวเพื่อตรวจเชื้อ ประกอบด้วย

ทุกคนที่เข้ารับการรักษา
คลินิกแพทย์ ก่อเดร์ ชายกุล ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ในวันที่ 23 เมษายน 2563 ให้มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน ด่วน ภายในวันที่ 26 เมษายน 2563 (เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อ)

ทุกคนที่ไปละหมาด มัสยิดนูรุลอิสลามียะห์ หมู่ที่ 9 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 25 เมษายน 2563
ให้มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ด่วน ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 (เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อ)

ทั้งนี้สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ย.63 มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 7 ราย ยืนยันสะสม 114 ราย รักษาหายสะสม 75 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาลสะสม 37ราย มีผู้เสียชีวิตสะสมคงที่ 2 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 7 ราย ล้วนเป็นกลุ่มบุคคลในหมู่บ้านเดียวกัน คือ หมู่ 9 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา

ประชาสัมพันธ์จ.ยะลา