“เทวัญ” รับบัญชา”พระสังฆราช”นำ”หน้ากากอนามัย”ถวายพระสงฆ์ จชต.

53

รมต.ประจำสำนักนายกฯ นำ “หน้ากากอนามัย” 20,000 ชิ้น ถวาย เจ้าคณะนราธิวาส พร้อมวัดในพื้นที่ จชต. รวม 79 วัด และที่พักพระสงฆ์ 21 แห่ง ตามพระประสงค์ “สมเด็จพระสังฆราช”

วันที่ 1 พ.ค.63 เวลา 09.30 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะ เดินทางลงพื้นที่วัดประชุมชลธารา บ้านควน ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อนำหน้ากากอนามัยตามพระประสงค์ของ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก มาถวายแด่พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส และเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เพื่อแจกจ่ายให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนในชุมชนใกล้เคียงวัด ผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณณืแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทรงประทานพระวโรกาสให้นายเทวัญ ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เฝ้าในโอกาสที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช โปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยกัณฑ์เท่าจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เป็นทุนประเดิมสำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดหาหน้ากากอนามัย ประทานแก่พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ถวายหน้ากากอนามัย 2,000 ชิ้น เป็นเงินมูลค่า 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ทางเจ้าคณะจังหวัดจะจัดสรรแจกจ่ายไปยังวัด จำนวน 79 แห่ง และที่พักสงฆ์ จำนวน 21 แห่งในพื้นที่ จ.นราธิวาส รวมถึงประชาชนใกล้เคียงต่อไป