โล่ง!ปลัดมท.สั่งทุกจังหวัดรับชาวภูเก็ตกลับบ้าน

157

ข่าวดี!ปลัด มท. สั่งผู้ว่าฯเปิดทางรับคนภูเก็ตกลับบ้าน ชี้คนเหล่านี้ถูกคำสั่งปิดเมือง กักตัวมา 30 วันแล้ว

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตอบข้อซักถามถึงมาตรการรับมือในแต่ละจังหวัด หลังมีประชาชนแห่เดินทางกลับต่างจังหวัดเยอะมากในช่วงวันหยุดยาว ว่ายืนยันว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงท้องถิ่นต่างๆ จะยึดกรอบของข้อกำหนดจากทางส่วนกลาง และคำสั่งต่างๆ ของศบค.เป็นหลัก ส่วนความหนักเบาในการดำเนินการตามข้อกำหนดนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ ซึ่งอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน แต่
สาระสำคัญหลักๆ มีอยู่ 2 เรื่อง

1.รักษาประโยชน์
สาธารณะดูแลพี่น้องประชาชน ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส

2.ดูแลการดำรงชีวิตหรือการประกอบ อาชีพของประชาชน ซึ่งเป็นข้อห่วงใยของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค.

โดยขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสำรวจปัญหา และความต้องการของพี่น้อง ประชาชนครอบคลุมทุกหมู่บ้านแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ในขณะนี้ตามข้อกำหนดยังให้งดูหรือชะลอการเดินทาง ข้ามเขตจังหวัดอยู่ แต่ได้อนุโลมไว้ให้กับผู้ที่มีเหตุผล ความจำเป็นสามารถอธิบายเหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน ประกอบแล้วแต่กรณีของการเดินทาง แต่หลักการสำคัญ คือทุกคนที่เดินทางข้ามเขตจังหวัดต้องผ่านการคัดกรอง ของจุดตรวจต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ภูมิลำเนาของการเดินทางจะเป็นสาระหลักใน
การดูแล

“สิ่งที่ต้องเจอแน่ๆ ระหว่างการเดินทางคือการตรวจคัดกรอง ส่วนจะโดนกักตัว 14 วันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเหตุผลเป็นกรณีๆ ไป แต่หลักๆ คือ คนที่จะเดินทางจะต้องมีคำอธิบายอย่างมีเหตุผล สำหรับผู้ที่ผ่านกระบวนการกักตัว หรือ State Quarantine นั้น จะได้รับใบรับรอง สามารถใช้เป็นแสดงหลักฐานสำหรับการเดินทางข้ามจังหวัดได้โดยไม่มีการกักตัวแน่นอน เช่นเดียวกับคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็จำเป็นต้องมีหลักฐานชัดเจน” นายฉัตรชัย
กล่าว

นายฉัตรชัยกล่าวว่า สำหรับในกรณีที่มีประชาชนเดินทางออกจังหวัดภูเก็ตเพื่อกลับภูมิลำเนานั้น ตนขอทำความเข้าใจกับประชาชน โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นทางผ่านของคนที่เดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ตเข้าใจว่า ที่ผ่านมามีหลักฐานที่ชัดเจนว่า คนเหล่านี้โดนคำสั่งของทางจังหวัดภูเก็ตกั๊กตัวโดยไม่ให้ออกนอกเขตมาตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา หรือเป็นเวลามากกว่า 30 วัน ซึ่งถือว่ามีการผ่านกระบวนการกักตัวมาแล้ว ดังนั้น เวลาคนเหล่านี้จะเดินทางไปไหนจะมีใบรับรองจากเจ้าหน้าที่ และผู้ว่าฯภูเก็ตต้องแจ้งจังหวัดปลายทาง ซึ่งเป็นภูมิลำเนาให้ทราบว่าจะมีคนของตนเองกลับไป โดยตนได้ทำความเข้าใจกับผู้ว่าฯทุกจังหวัด ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านทั้งหมดแล้วว่า ให้แจ้งกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ให้ทราบว่าบุคคลเหล่านี้ถูกกันตัว มามากกว่า 30 วัน แล้ว ดังนั้น จึงขอพี่น้องประชาชนว่าอย่ากังวล และขอให้เข้าใจและเห็นใจคนที่ทำงานประจำ จุดตรวจจุดสกัดด้วย หากมีสิ่งใดที่ทำให้ไม่สบายใจหรือ ไม่สะดวก ในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทย ต้องกราบขออภัย และได้แจ้งผู้ว่าฯทุกจังหวัดไปแล้ว ให้พูดจาด้วย ความละมุนละม่อม

ด้าน พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคง แห่งชาติ (สมช.) กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ ได้นำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุม ครม. เนื่องจากในช่วงวันที่ 1-11 พฤษภาคมนั้น มีวันหยุดหลายวัน จนกระทั่งมีมติ ครม.ออกมาชัดเจน ห้ามข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาในช่วงระหว่างวันดังกล่าวเพื่อเดินทางข้ามจังหวัด โดยให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอย่างเคร่งครัดในการอนุญาตลาได้เฉพาะมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สำหรับการเคลื่อน ย้ายข้ามจังหวัดยังเป็นมาตรการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดโดยขณะนี้ยังไม่สนับสนุนไม่ว่าจะวิธีการใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ระหว่างทางจะมีมาตรการที่เข้มขั้น ไม่ให้การข้ามจังหวัดได้รับความสะดวดสบาย เพราะรัฐบาลไม่ต้องการให้เกิด การแพร่ระบาดของโรคเกินขีดความสามารถที่เราจะควบคุมได้

ที่มา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์