พหุวัฒนธรรม! จุฬาราชมนตรีร่วมพิธีอาบน้ำศพอดีตเจ้าอาวาสวัดที่ ‘จะนะ’ สงขลา

2359

จุฬาราชมนตรี ร่วมพิธีอาบน้ำศพอดีตเจ้าอาวาสวัดที่ ‘จะนะ’ สงขลา สะท้อนภาพสังคมการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม

วันที่ 5 พ.ค. 2563 นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี และคณะ อาทิ  พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคึณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  และ ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ได้ร่วมพิธีน้ำหลวงอาบศพ พระครูพิทักษ์ธรรมศาสน์ (สงวน สคารโว/จุลิวรรณลีย์) อดีตเจ้าอาวาส ณ วัดกาญจนาวาส อ.จะนะ จ.สงขลา