ศูนย์กลางดะวะห์ ติดเชื้อเพิ่มอีก 3 คน ที่บันนังสตา เหนือ-อีสานโปร่งนับเดือน

369

จังหวัดยะลา ศูนย์กลางดะวะห์ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 3 คน ที่บันนังสตา เป็นกลุ่มที่ติดมาจากกลุ่มร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซีย ส่วน เหนือ-อีสาน ไม่พบผู้ติดเชื้อนานนับเดือนแล้ว

วันที่ 8 พฤษภาคม น.พ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แถลงว่า วันนี้ มีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่ม 8 คน จากจังหวัดยะลา 3 คน และคนต่างด้าวในศูนย์กักกันที่ อ.สะเดา จ.สงขลา ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน 5 คน

สำหรับกรณีที่จังหวัด พบที่อ.บันนังสตา เป็นเพศชาย อายุ 45 ปี 1 ราย และ 51 ปี 2 ราย มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากการค้นหาในชุมชน ซึ่งเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากประเทศมาเลเซีย

ส่วนแรงงานต่างด้าว จำนวน 5 ราย อายุ 19-30 น.

น.พ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า มีจังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น บางจังหวัด อย่างภาคเหนือ ภาคอีสาน 28 วันที่ไม่ติดเชื้อ ขอชื่นชมจังหวัดเหล่านี้ที่ช่วยกัน

มีรายงานว่า ที่บันนังสตา เป็นพื้นที่ๆมีการร่วมกลุ่มทางศาสนากลุ่มย่อย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการปิดโรงพยาบาลบันนังสตามาแล้ว เนื่องจากแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ