คลังยืนยัน”เราไม่ทิ้งกัน”ไม่เปิดลงทะเบียน รับเงินเยียวยา 5,000 เพิ่ม

150

โฆษกกระทรวงการคลัง ยืนยัน จะไม่เปิดลงทะเบียน รับเงินเยียวยา 5,000 “เราไม่ทิ้งกัน” ให้สมาชิก กอช. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ นักเรียน และ นักศึกษาทำงานพาร์ทไทม์ เพิ่มอีกแล้ว พร้อมได้ปิดคำร้องยื่นทบทวนสิทธิแล้ว

กรณีกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่ามติ คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบขยายจำนวนผู้ได้รับ “เงินเยียวยา” จากผู้ประกอบอาชีพอิสระเพิ่มมากขึ้น โดยสมาชิก กอช. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ นักเรียน นักศึกษาทำงานพาร์ทไทม์ สามาถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เมื่อคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือนนั้น

ล่าสุด วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง  เปิดเผย ว่า กระทรวงการคลังยืนยันจะไม่มีการเปิดลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินเยียวยา ให้สมาชิกกอช.เพิ่มเติมแต่อย่างใด

โดยการเปิดลงทะเบียนขอรับสิทธิ์รับเงินเยียวยานั้น ได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 มีผู้เข้ามาลงทะเบียน 28.8 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียน นักศึกษาที่ทำงานพาร์ทไทม์ ที่ช่วงแรกไม่ได้รับสิทธิ์รวมอยู่ด้วย แต่เมื่อครม.ได้มีมติให้ขยายสิทธิ์ให้ได้รับเงินเยียวยาแล้ว ก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเหมือนกับผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ทั้งนี้กระทรวงการคลัง จะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับสิทธิส่วนใหญ่จำนวน 11.0 ล้านราย ภายใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และ ส่วนที่เหลือประมาณ 1.8 ล้านราย จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า

และในส่วนของการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนพบว่ามี 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง กระทรวงการคลังจะพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป

2. กลุ่มที่ได้รับสิทธิ แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับ ชื่อและนามสกุล ที่ลงทะเบียนไว้  ในกรณีนี้สามารถแก้ไขบัญชีให้ถูกต้องได้ (“เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน” ปุ่มสีเหลือง) ซึ่งเมื่อท่านเข้าไปเปลี่ยนแปลงวิธี/ข้อมูลการรับเงินแล้วจะขึ้นสถานะ “อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธี/ข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไข” ซึ่ง การแก้ไขบัญชีสามารถทำได้ 1 ครั้ง หากยังไม่เรียบร้อย ขอแนะนำให้ไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนจะสะดวกที่สุด โดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลังจะตรวจสอบและโอนเงินให้ทุกสัปดาห์ในวันอังคาร

ส่วนกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติม ประมาณ 6.5 ล้านราย โดยมีผู้ที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่  www.เราไม่ทิ้งกัน.com  อีกประมาณ 6 แสนราย  จึงขอมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะล่าสุดด้วยตนเองได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com  (“ตรวจสอบสถานะ”ปุ่มสีเทา) ซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด เพราะจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวัน โดยหน้าจอจะแสดงผลเป็นสถานะต่างๆ เช่น
หากได้รับสิทธิจะพบข้อความว่า “ท่านได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด” ในกรณีนี้โปรดรอรับการโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

แต่หากพบข้อความว่า “อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ” ในกรณีนี้โปรดรอการตรวจสอบข้อมูล หรือ การลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิ ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้อย่างรวดเร็ว

หากไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง จะพบข้อความว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” พร้อมระบุเหตุผล ซึ่งหากไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองสามารถขอทบทวนสิทธิได้ (“ยื่นทบทวนสิทธิ” ปุ่มสีม่วง) และกระทรวงการคลังได้กำหนดปิดรับยื่นทบทวนสิทธิในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 24.00 น.