ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ ปธ.ชุมชน จัดกิจกรรม “เปิดตู้กับข้าว” ช่วยเหลือปชช.

48
ม.อ.ปัตตานี และ บริษัทยางโอตานิ ร่วมกับ ประธานชุมชนหัวตลาด ชุมชนคลองช้าง และชุมชนอาเนาะซูงา มอบของขวัญ และจัดกิจกรรม”เปิดตู้กับข้าว”ให้บริการประชาชนในสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
วันที่14 พ.ค.63 เวลา 09.00น. ที่บ้านเลขที่ 203 ถนนปัตตานีภิรมย์ ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี หรือ ชุมชน”บ้านเหลือง” โดย อิหม่ามประจำมัสยิดคลองช้าง ประธานชุมชนย่านอาเนาะรู, ชุมชนคลองช้าง และ ชุมชนอาเนาะซูงา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ประกอบด้วย รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดกิจกรรมมอบถุงของขวัญให้กับอิหม่ามมัสยิดคลองช้าง และประธานชุมชนย่านอาเนาะรู คลองช้าง, อาเนาะซูงา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อนำไปแจกจ่ายมอบให้ประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19

ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรม เปิดตู้กับข้าว “ครัวม.อ.ปัตตานีภิรมย์” และ “ครัวโอตานิเติมสุข” ให้ชาวบ้านในย่านดังกล่าว ได้รับบริการอาหารโดยไม่คิดมูลค่า โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยางโอตานิ จำกัด ซึ่งสิ่งของในตู้กับข้าวส่วนใหญ่ เป็นผลผลิตจากชุมชน พืชผัก ผลไม้ จากแปลงเกษตรของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มอ.วิทยาเขตปัตตานี กล่าวเชิญชวนผู้มีจิตกุศลได้ ร่วมกันมอบอาหารแก่ผู้ขาดแคลนใน โครงการ “ตู้กับข้าวบ้านเหลือง” ซึ่ง “บ้านเหลือง” หรือ ศูนย์บริการวิชาการและการเรียนรู้ปัตตานีศึกษา “ม.อ.ปัตตานีภิรมย์” เป็นสถานที่

ซึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดตั้งขึ้น เพื่อขยายฐานบริการของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของมหาวิทยาลัย และเยังป็นศูนย์บริการสารสนเทศแก่ชุมชน ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก” ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”และ”เราร่วมดูแลกันและกัน เราจะเข้มแข็งไปด้วยกัน