ศบค.ไฟเขียว! เปิดห้างฯ 17พค. รวม ค้าส่ง ค้าปลีก กองถ่าย ขยาย เคอร์ฟิวส์ ถึง5ทุ่ม

47
ศบค.ผ่อนปรนระยะ 2 เริ่ม 17 พ.ค. ไฟเขียว เปิดร้านอาหารในสำนักงาน แต่ห้ามดื่มสุรา ห้างสรรพสินค้าเปิดได้แล้ว ยกเว้นโซนสวนน้ำ สวนสนุก คาราโอเกะ โรงหนัง ตลาดค้าปลีก ค้าส่งขนาดใหญ่ เดินหน้าได้ เช่นเดียวกับ คลินิกเสริมความงาม ส่วนกองถ่ายเดินหน้าได้ แต่ห้ามเกิน 50 คน พร้อมยืดเวลาเคอร์ฟิวเป็น 5 ทุ่ม
วันที่ 15 พ.ค.63 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์โควิด-19 ว่า ที่ผ่านมามีการปิดสถานที่คนแออัด 61,262 แห่ง ผ่อนปรนเปิดกิจการ 211,544 แห่ง ผู้ประกอบกิจการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ส่วนใหญ่ร่วมมือดี 87.67% ส่วนผู้ใช้บริการร่วมมือ 85% ที่ให้ความร่วมมือดี คือ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และสถานบริการดูแลสัตว์ ส่วนร่วมมือน้อย คือ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ตลาดน้ำ ตลาดนัด ร้านค้าปลีก ที่ต้องบอกจะได้พัฒนาขึ้นมา อยากให้เศรษฐกิจรากหญ้าเดินต่อไปก็ต้องช่วยกัน
โดย เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เสนอมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 กลุ่มสีเขียว คือ กิจการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไปหลายพื้นที่ และ การแพร่เชื้อสถานที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและส่งผลเศรษฐกิจและสังคมในเกณฑ์สูงแบ่งเป็น
1.ด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต กลุ่ม ก. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดเพิ่มร้านอาหารเครื่องดื่มในอาคารสำนักงาน โรงอาหาร ศูนย์อาหารในหน่วยงาน ให้เปิดโดยอาจนำกลับไปบริโภคที่อื่น หากให้ใช้บริการในสถานที่นั้นทำได้โดยจัดระเบียบเข้าใช้บริการตามคำแนะนำมาตรการป้องกันโรค ห้ามดื่มสุรา และครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
กลุ่ม ข. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตีมอล ให้ปิดเวลา 20.00 น. ส่วนที่ยังต้องปิดต่อเนื่อง คือ โรงภาพยนตร์ คาราโอเกะ สวนสนุก สวนน้ำ ตู้เกม สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส ฯลฯ
กลุ่ม ค. ร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ ช่วงนี้พายุฤดูร้อนมา จำเป็นเปิดให้ เช่น ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท ตลาดผลไม้ แต่ต้องควบคุมการเข้าออกและตามมาตรการควบคุมโรค
2.ด้านออกกำลังกายดูแลสุขภาพ กลุ่ม ก โรงพยาบาล สถานพยาบาล ให้เปิดคลินิกเวชกรรมเสริมความงามได้ เน้นย้ำทำเฉพาะเรือนร่าง ผิวพรรณ เลเซอร์ ยกเว้นความงามใบหน้า เพราะมีความสุ่มเสี่ยง เนื่องจากโรคนี้ติดเชื้อทางเดินหายใจ จมูก ปาก ถ้าไปเกี่ยวสัมผัสแถวหน้าจะเป็นความเสี่ยง ให้ทำส่วนอื่นของร่างกายได้ก่อน ที่ยังปิดคือการเสริมความงามควบคุมน้ำหนัก สัก เจาะผิวหนัง อบอาบน้ำสมุนไพร อาบอบนวด เพราะยังเสี่ยงสูง
กลุ่ม ค. โรงยิม สถานที่ออกกำลังกายในร่ม ฟิตเนส เปิดเฉพาะกีฬาตามกติกาสากลที่ไม่มีการปะทะกัน เล่นเป็นทีมไม่เกิน 3 คน ไม่มีผู้ชม เช่น แบดมินดัน เซปัคตะกร้อ เทเบิลเทนนิส โยคะ สควอช ฟันดาบ ยิมนาสติกและปีนผา ส่วนสถานออกกำลังกายฟิตเนส เปิดเฉพาะส่วนฟรีเวท ไม่มีการออกกำลังกายแบบรวมกลุ่ม ห้ามใช้เครื่องลู่วิ่ง จักรยานปั่น หรือเครื่องออกกำลังกายอื่นๆ เพราะมีการสัมผัส มีเหงื่อกระจายไปอยู่ในพื้นผิว ถ้าไม่ทำความสะอาดเพียงพออาจติดต่อกันได้ ส่วนสระว่ายน้ำกลางแจ้งในร่ม ต้องจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ตามจำนวนเลนของการว่าย จำกัดไม่เกิน 1 ชั่วโมง ความกว้างเลนไม่น้อยกว่า 7 ฟุต ที่ยังปิด เช่น สนามมวย โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ สวนน้ำ บึงธรรมชาติ กีฬาทางน้ำทั้งหลาย
3.กิจกรรมอื่นๆ ก.ห้องประชุม ศูนย์ประชุม เฉพาะจัดประชุมองค์กรหน่วยงาน ลักษณะนั่งประชุมจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และติดตามได้ ทำให้โรงแรมออกมาเปิดได้แล้ว ห้องสมุดสาธารณะ แกลอรี พิพิธภัณฑ์เปิดได้ ส่วนกิจกรรมอื่นๆ เช่น กองถ่าย ถ่ายภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ให้มีบุคคลต่างๆ รวมทีมงานหน้าฉากหลังฉาก ทุกแผนก ไม่เกิน 50 คน
ส่วนที่ยังมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ยังคงไว้ คือ 1.การเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก น้ำ อากาศ 2.การปรับระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหะสถาน (เคอร์ฟิว) แต่ปรับจาก 22.00-04.00 น. เป็น 23.00-04.00 น. และ 3.งดชะลอการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด โดยจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา สำหรับการผ่อนปรนระยะ 2 จะเริ่มวันที่ 17 พ.ค.นี้