ขานรับทันควัน! แม็คโคร จับมือ กรมอนามัย เน้นรักษาระยะห่าง ป้องกัน โควิด-19

36
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ขานรับ มาตรการผ่อนคลายระยะสอง  จับมือ กรมอนามัย คุม เข้มมาตรการรักษาระยะห่าง  สร้างความปลอดภัยให้ลูกค้า และ พนักงาน  
วันที่ 15 พ.ค.63 เวลา 9.30 น. ที่ ห้างแม็คโคร สาขานครอินทร์ นนทบุรี  นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานจนท.บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวภายหลังนำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจสอบ การจัดระยะห่างระหว่างการมาจับจ่ายสินค้าว่า  เพื่อเตรียมการรองรับ มาตรการผ่อนคลายของภาครัฐในระยะที่สอง แม็คโคร ได้ร่วมมือกับ กรมอนามัย ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เสริมจากแนวปฏิบัติหลักของภาครัฐ  เพื่อพลิกโฉมการจับจ่ายวิถีใหม่ปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด-19   ซึ่งจะเน้นการเพิ่มระยะห่าง ลดความแออัดภายในสาขา ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส พร้อมมีทีมรักษาระยะห่างคอยย้ำเตือนในพื้นที่ที่มีความหนาแน่น
เราตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการทางสาธารณสุข และการปฏิบัติตามแนวทางของภาครัฐ จึงปรับเปลี่ยนและยกระดับการจัดการภายในสาขา เพื่อให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยเรายังคงมาตรการหลักที่ได้รับจากภาครัฐ และเพิ่มมาตรการเสริม ที่ได้รับคำแนะนำจากกรมอนามัย เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานใหม่ ในการจับจ่ายที่ปลอดภัยในทุกสาขา ประกอบด้วย
1.กำหนดจำนวนลูกค้าเข้าสาขา  (1 คนต่อ 5 ตางเมตร) โดยการนับจำนวนคนเข้า-ออก และรายงานจำนวนคนที่อยู่ภายในสาขาทุกครึ่งชั่วโมง พร้อมจัดที่นั่งรอห่างกัน 1 เมตรด้านหน้าสาขา เมื่อปริมาณคนในสาขาเกินจำนวนที่กำหนด
2.ตีเส้นรักษาระยะห่างที่พื้น (Social distancing grid)  เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการรักษาระยะห่างของแต่ละบุคคล  ในจุดที่มีความหนาแน่น  เช่น แผนกอาหารสด แผนกเนื้อสัตว์  และจุดชำระเงิน
3.จัดทีมรักษาระยะห่าง 3-5 คนต่อสาขา คอยเดินประกาศ ย้ำเตือนเรื่องการรักษาระยะห่างให้ลูกค้าเกิดความเคยชิน และปฏิบัติจนเป็นความปรกติใหม่ (New normal)
4.ลดพื้นที่ขายบางส่วน เพื่อเพิ่มพื้นที่สร้างระยะห่างให้กับลูกค้าในการเลือกสินค้าอย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
5.เน้นบริการชำระเงินแบบ Cashless payment เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเงินสดในทุกสาขา
สำหรับ 5 มาตรการดังกล่าว คือแนวทางที่ได้ร่วมกันพิจารณา กับ กรมอนามัย สร้างบรรทัดฐานใหม่เพิ่มเติม จากมาตรการหลักของรัฐบาล อาทิ  การตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนที่จะเข้าสาขา, การกำหนดให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าสาขา, การเพิ่มจำนวนจุดวางแอลกอฮอล์เจลให้มากขึ้น, การทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อย โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดรถเข็นสินค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 15 นาที รวมทั้ง เคาท์เตอร์บริการต่างๆ  โทรศัพท์ ตู้เอทีเอ็ม รถวิลแชร์สำหรับลูกค้า เป็นต้น
“แม็คโคร ตระหนักและให้ความสำคัญต่อลูกค้าและพนักงานเป็นลำดับแรก เราจึงขอคำแนะนำจากกรมอนามัย พร้อมขอการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการปลอดภัยป้องกันโควิด-19 ในทุกสาขา ซึ่งเป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขระดับประเทศ และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกคน สอดรับกับการจับจ่ายวิถีใหม่เน้นสุขอนามัยและความปลอดภัยเป็นสำคัญ” รองประธานจนท.บริหาร สยามแม็คโครฯ กล่าว