ด่วน ! สมช. เห็นชอบต่อ พรก.ฉุกเฉินฯ อีก 1 เดือน ชง ศบค. เคาะ พรุ่งนี้

61
ด่วน !มติ สมช.เห็นชอบ ขยาย การประชกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ต่อไปอีกเป็นเวบลา 1 เดือน เตรียมเสนอ ศบค.อนุมัติ พรุ่งนี้ (22 พ.ค.)
วันที่ 21 พ.ค.63 พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยภายหลังการประชุม เพื่อพิจารณาการประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามที่ได้มีประกาศในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และได้ขยายเวลาประกาศบังคับใช้จะครบกำหนดวันที่ 31 พ.ค.นี้  ว่า มติที่ประชุม เห็นชอบให้เสนอต่ออายุการบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน ให้ครอบคลุมเดือน มิ.ย. โดยเตรียมที่จะเสนอในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) วันพรุ่งนี้ (22 พ.ค.)