สภาเครือข่ายฯมนุษยธรรม สำนักจุฬาฯ ร่วมกับองค์กรพันธมิตร แจกอาหารละศีลอดพี่น้องมุสลิม

344

สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี และองค์กรเครือข่าย มัสยิดยามีอุ้ลอิบาดะห์(บ้านทางควาย) สำนักข่าวMtoday ร่วมกัน แจกจ่ายอาหารละศีลอดพี่น้องที่มัสยิดบ้านทางควาย

สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรี และองค์กรเครือข่าย มัสยิดยามีอุ้ลอิบาดะห์(บ้านทางควาย) สำนักข่าวMtoday ร่วมกันสิ่งอาการละศีลอด ที่มัสยิดยามีอุ้ลอิบาดะห์(บ้านทางควาย) โดยมีอัยนีหมี่เกี้ยวโดย สิทธิ สะยอวรรณ์ทำอาหาร 100 กล่อง อีหม่ามประจำมัสยิดสนับสนุนขนมจีบ 100 กล่อง และขนมหวาน 120 ชุดโดย Mtoday โดยมีชาวบ้านมาร่วมรับของบริจาค ประมาณ 100 คน

ทั้งนี้ สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ร่วมกับองค์กรพันธมิตรแจกสิ่งของละศีลให้พี่น้องมุสลิมเกือบทุกวันในเดือนรอมฎอน ใน 22 จังหวัด กับ 3ประเทศ

#สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม_สำนักจุฬาราชมนตรี และองค์กรเครือข่ายแจกจ่ายอาหารละศีลอดใน 22 จังหวัด และ 3 ประเทศที่มัสยิดยามีอุ้ลอิบาดะห์(บ้านทางควาย)อัยนีหมี่เกี้ยวโดย สิทธิ สะยอวรรณ์ทำอาหาร 100 กล่อง อีหม่ามประจำมัสยิดสนับสนุนขนมจีบ 100 กล่อง และขนมหวาน 120 ชุดโดย #Mtodayทั้งนี้ สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม_สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับองค์กรพันธมิตรแจกอาหารละศีลอดพี่น้องมุสลิมใน 22 จังหวัด 3 ประเทศ

Posted by Mtoday on Thursday, May 21, 2020