“บิ๊กตู่” อวยพร ! “ขอมีแต่สันติสุข” ให้พี่น้อง มุสลิมวัน “อิดิลฟิตรี”

129
นายกรัฐมนตรี อวยพร พี่น้องชาวไทยมุสลิม เนื่องใน วันอิดิลฟิตรี “ขอมีแต่ความสันติสุขตลอดไป” ขอบคุณร่วมมือเปลี่ยนรูปแบบปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอด ช่วงโควิด-19
วันที่ 24พ.ค.63  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวเนื่องในโอกาสวันอิดิลฟิตรี ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 ว่า พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่รักทุกท่าน ในนามของรัฐบาล ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติศาสนกิจของการถือศีลอด ตลอดห้วงเดือน รอมฎอน ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ เป็นปีที่ประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญสถานการณ์ของการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องทุกท่านที่ปฏิบัติตนตามประกาศของจุฬาราชมนตรี และคำแนะนำของทางราชการเป็นอย่างดียิ่ง
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม วันอีดิลฟิตรี ประจำปีฮิจเราะห์ ศักราช 1441 ขอร่วมอำนวยพรแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่าน และเชื่อมั่นว่าผลบุญที่ได้จากการบำเพ็ญศาสนกิจตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ด้วยความศรัทธาอันแรงกล้า มั่นคงและอดทน เพื่อน้อมถวายจิตใจอันบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้อภิบาล จะบำรุงให้ท่านทั้งหลายมีความอิ่มเอมใจ และมีความสันติสุขตลอดไป ในวาระนี้ ขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดประทานความเมตตา ความสุขสวัสดี ความเจริญรุ่งเรือง และกำลังใจ กำลังกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่านโดยทั่วกัน