ละหมาด! “รายอวิถีใหม่” ปลื้ม “พระสงฆ์ ” ปลายด้ามขวาน แจกเงินเด็กๆ

179
สำนักข่าวอิศรา รายงาน บรรยากาศวันเฉลิมฉลองอีฎิ้ลฟิตรี หรือวันฮารีรายอ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 เมื่อสิ้นสุดเดือนรอมฎอนปีนี้ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค.63 มีอิสลามิกชนเดินทางไปร่วมละหมาดตามมัสยิดต่างๆ อย่างหนาตา โดยมีการคัดกรองและเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ตั้งแต่เช้าตรู่ มุสลิมทุกคนสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าใหม่ เพื่อไปเยี่ยมกุโบร์ (สุสาน) และอ่านอัลกุรอานแด่ผู้ที่ล่วงลับ จากนั้นก็ไปร่วมละหมาด ณ มัสยิดของแต่ละชุมชน ที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีมีพี่น้องมุสลิมทั้งชายและหญิงไปร่วมละหมาดรายอจำนวนมาก ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า นำผ้าละหมาดและผ้ารองละหมาดส่วนตัวมา อาบน้ำละหมาดมาจากที่บ้าน การเข้าพื้นที่ละหมาดต้องผ่านจุดคัดกรอง มีแบ่งโซนทางเข้าแยกชายและหญิง มีการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ลงทะเบียนและรับหมายเลขบัตรสำหรับจุดละหมาด ซึ่งแต่ละจุดห่างกัน 1-2 เมตร