ป.ป.ช. ชี้ ! “บิ๊กป้อม” ไม่ผิดคดี “นาฬิกาหรู” แค่ยืมใช้ ไม่ต้องลง บัญชีทรัพย์สิน

301
ป.ป.ช. มีมติ  “บิ๊กป้อม’” ไม่ผิด คดีครอบครอง นาฬิกาหรู โดยไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สิน ชี้ เป็นการ”ยืมใช้คงรูป” แม้เป็นหนี้ แต่ไม่ใช่หนี้สิน ที่จำเป็นต้องแสดงรายการ 
วันที่ 29 พฤษภาคม นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ได้เปิดเผยหนังสือการรายงานของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เรื่องการครอบครองนาฬิกาของ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ส่งให้กับ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ หลังจากยื่นหนังสือไปเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562
โดยมีเนื้อหาโดยสรุปว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ เป็นเจ้าของนาฬิกาตามที่ปรากฏเป็นข่าวและได้ให้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ยืมใช้ในโอกาสต่างๆ และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้คืนนาฬิกาให้กับนายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ เมื่อใช้สอยเสร็จแล้ว การยืมดังกล่าวเป็นการยืมใช้คงรูป และการยืมใช้คงรูปแม้เป็นหนี้ แต่มิใช่หนี้สินตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดให้ต้องแสดงในแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
       
เพราะตามคำอธิบายการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินท้ายแบบบัญชีรายการหนี้สินล้วนหมายถึงหนี้สินที่เป็นเงินตราเท่านั้น มิใช่เป็นการยืมใช้สอยได้เปล่าและมีการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ให้ยืม ดังนั้น พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ จึงไม่มีหน้าที่ต้องแสดงการยืมนาฬิกาดังกล่าวเป็นหนี้สินในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน