“นิพนธ์” นำ ถุงยังชีพ ช่วยเหลือ ปชช.9 หมู่บ้าน ที่ เกาะยอ

50

รมช.มหาดไทย นำคณะลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ 1,500 ชุด มอบให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก โควิด-19 ที่ เกาะยอ รวม 9 หมู่บ้าน ก่อน มุ่งหน้าสตูล เป็นจังหวัดต่อไป

วันที่ 6 มิ.ย.63) เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยดำเนินงานประธานรัฐสภา ลงพื้นที่ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพ ให้ประชาชน 9 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 พร้อมเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ในส่วนของถุงยังชีพที่นำมามอบให้พี่น้องประชาชนครั้งนี้ นายนิพนธ์ ระบุว่า ได้มีภาคเอกชน ภาคธุรกิจต่างๆ นำมาร่วมสมทบให้ตนเป็นสื่อกลางในการนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน โดยไม่ได้มีการจัดซื้อจากหน่วยงานราชการแต่อย่างใด ซึ่งตลอดระยะเวลาเกือบ 4 เดือนที่เกิดการแพร่ระบาดไวรัสฯมานี้ ได้นำไปมอบให้ประชาชนในทุกพื้นที่ทั้งภาคใต้ ภาคเหนือแล้วกว่า 80,000 ชุด และมีกำหนดจะนำ ถุงยังชีพ ไปช่วยเหลือ ประชาชนที่จังหวัดสตูลในสัปดาห์หน้า จากนั้นจะนำไปมอบให้พี่น้องชาวอีสานในสัปดาห์ต่อไป

สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ ได้นำถุงยังชีพ 1,500 ชุด โดยจะทำการแจกจ่าย วันที่ 6-7 มิ.ย.63 ให้พี่น้องชาวเกาะยอที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ตลอดจน ต้องการให้นำสิ่งของจำเป็นเบื้องต้นสำหรับการดำรงชีวิตเช่น ข้าวสาร ปลากระป๋อง มามอบให้ อสม. ที่เสียสละเวลาส่วนตัว ปฏิบัติงานเพื่อดูแลสุขภาพและปกป้องชีวิตให้แก่ประชาชน

“ขอขอบคุณพี่น้องอสม. ผู้บริหารองค์ปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุสาหะ จนทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสฯของไทยคลายความรุนแรงลงไปจนได้รับการชื่นชมจากทั่วโลก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกส่วนฝ่ายที่ได้ช่วยกันดูแลความปลอดภัย การป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดต่างๆ เป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายอย่างจริงจัง ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน จึงทำให้เกิดผลที่น่าประทับใจ อย่างไรก็ตาม การนำสิ่งของจำเป็นบรรจุในถุงยังชีพ ยังเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วก็ตาม แต่ความเดือดร้อนจากการขาดรายได้ยังคงอยู่ การเดินทางมาในวันนี้และการเดินทางไปมอบถุงยังชีพในทุกพื้นที่ ต้องการบอกให้ทราบว่าจะไม่มีการทอดทิ้งประชาชนในยามยากลำบาก และขอให้ทุกท่านได้มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไป ขอให้อดทนไปอีกระยะ คาดว่าอีกประมาณหนึ่งเดือนสถานการณ์ต่างๆคงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ” นายนิพนธ์ กล่าว