สส.”เมืองคอน” ร้อง นายกฯ แก้ปัญหาที่ดิน เชือด จนท.รัฐ เรียกรับ ผลประโยชน์

74

ส.ส.พลังประชารัฐ  เร่งแก้ปัญหาที่ดิน เมืองคอน หวังใช้แนวทาง “โฉนดประชารัฐ” ช่วยชาวบ้านมีที่ดินทำกินสร้างรายได้อย่างยั่งยืน หยุดกระบวนการหากินของเจ้าหน้าที่รัฐ ยกระดับเป็น “นครศรีฯ โมเดล” ต้นแบบแก้ปัญหาที่ดินทั่วประเทศ

นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.เขต 2 จ.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.62 ได้มีการประชุมสมัชชาเครือข่ายที่ดิน จ.นครศรีธรรมราช โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดย ในการประชุมครั้งนั้น ได้มอบหมายให้ นายประยุทธ วรรณพรหม ประธานเครือข่ายที่ดิน และ นายอำมริต คงแก้ว นิติกรชำนาญพิเศษ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจ.นครศรีธรรมราช ร่วมกันสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของเกษตรกรผู้เดือดร้อน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงาน ที่รับผิดชอบไปดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลนั้น

ทั้งนี้ผลจากรายงานที่จัดทำแล้วเสร็จไปบางส่วน พบว่า มีชาวบ้านผู้ถือครองพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และที่ดินอื่นๆซึ่งเป็นปัญหา รวม 10 อำเภอได้แก่ 1.อ.เชียรใหญ่ 2.อ.ปากพนัง 3.อ.ลานสกา 4.อ.ชะอวด 5.อ.จุฬาภรณ์ 6.อ.ฉวาง 7.อ.เมือง 8.อ.ร่อนพิบูลย์ 9.อ.ทุ่งใหญ่ 10.อ.สิชล รวม 16 ตำบล 31 พื้นที่สาธารณะประโยชน์ เป็นจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 30,320 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา รวม 5,186 แปลง เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าว เช่น พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ นำไปสู่การเป็นต้นแบบ “นครศรีฯ โมเดล” เพื่อใช้แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินทั่วประเทศ

สำหรับเรื่องดังกล่าว เป็นปัญหาของประชาชนในพื้นที่มากว่า 20 ปี เนื่องจากพื้นที่แต่ละส่วนมีหน่วยงานรับผิดชอบถึง 5 กระทรวงคือ ที่ดินราชพัสดุ เป็นความรับผิดชอบของ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ซึ่ง กระทรวงมหาดไทยได้มอบให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล ที่ดินซึ่งติดพื้นที่เขตป่าสงวน และอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีภารกิจในการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรผู้ยากไร้

“ความคืบหน้าล่าสุด พบว่าขั้นตอนการดำเนินการในขณะนี้ ยังติดขัดปัญหาในส่วนของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานโดยตำแหน่ง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) แต่ในระหว่างที่รอเรื่อง ซึ่งต้องนำเสนอจาก คทช.อำเภอ ไปยัง คทช.จังหวัด ก่อนเสนอ คทช.ชุดใหญ่นั้น พบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐได้อาศัยช่องว่างเวลาระหว่างนี้ เรียกรับผลประโยชน์จากชาวบ้าน โดยมีกรณีเหตุการณ์เข้าไปทำการตัดโค่นต้นทุเรียนในพื้นที่อ.นบพิตำ เนื่องจากเป็นพื้นที่ดินทำกินในเขตป่าสงวน ก่อนเจ้าของที่ดินต้องมานั่งกอดขาเจ้าหน้าที่เพื่อขอร้องไม่ให้ตัด โดยเจ้าหน้าที่ได้เรียกรับเงิน 50,000 บาท แลกกับการไม่ตัดโค่นต้นทุเรียนที่กำลังจะเก็บผลผลิต นี่คือเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้ช่องทางดังกล่าวในการหากินบนความทุกข์ยากของประชาชน” นายสัณหพจน์ กล่าว

ดังนั้นตนในฐานะผู้แทนราษฎร จึงต้องทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนชาวนครศรีธรรมราช ประสานงานในการเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน โดยหวังว่าการแก้ปัญญานี้จะสามารถเสร็จสิ้นภายในยุคของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ผ่านการจัดสรรที่ดินในแนวทาง “โฉนดประชารัฐ” เพื่อช่วยให้ชาวบ้านมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สร้างรายได้จากการใช้ประโยชน์ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นมรดกตกทอดไปสู่ลูกหลานอย่างถูกต้องต่อไป