ชมรมศิษย์เก่ามุสลิมมอ. สร้างบ้านใหม่ให้’คุณแม่ลูกแบเบาะ’

151

สืบเนื่องตัวแทนทีมงาน ชมรมศิษย์เก่ามุสลิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ชศมอ.) นำโดยนายประสิทธิ์ แวจูนา (แบยิ) ได้ลงพื้นที่ ช่วยเหลือครอบครัวคุณแม่ยากจน มีลูกเล็ก ที่ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เมื่อช่วงรอมฎอนที่ผ่านมานั้น เมื่อวันเสาร์ที่​ 6 มิ.ย.63. ที่ผ่านมา นายประสิทธิ์ และตัวแทน ชศมอ. รวมถึง ผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบหนองแรต (ผอ.รพ.สต.), นายก อบต.หนองแรต และปลัด รวมทั้งภาคประชาสังคม ได้เริ่มสร้างบ้านใหม่ ให้กับคุณแม่ ลูกอ่อน และครอบครัว.

ขอพระเจ้าทรงตอบแทนผู้เกี่ยวข้องทุกๆท่าน นอกจากที่กล่าวแล้วข้างต้น ทางชศมอ. ให้การช่วยเหลือชาวบ้านยากและที่มีปัญหาการดำเนินชีวิตหลายกรณี ตามที่นายอำเภอยะหริ่ง ได้ลงมาตั้งแต่ต้น, นายอาหามัด จาลงค์ ในนามชมรมมุสลิม แห่ง รพ.ยะหริ่ง รวมถึง พี่น้องทุกๆท่าน ที่ร่วมสมทบ ซากาต ให้กับ ชศมอ. มามอบให้กับผู้ที่สมควรช่วยเหลือตามเป้าประสงค์ต่อไป อามีน…