ชมรมศิษย์เก่ามุสลิมมอ. สร้างบ้านใหม่ให้’คุณแม่ลูกแบเบาะ’

90

สืบเนื่องตัวแทนทีมงาน ชมรมศิษย์เก่ามุสลิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ชศมอ.) นำโดยนายประสิทธิ์ แวจูนา (แบยิ) ได้ลงพื้นที่ ช่วยเหลือครอบครัวคุณแม่ยากจน มีลูกเล็ก ที่ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เมื่อช่วงรอมฎอนที่ผ่านมานั้น เมื่อวันเสาร์ที่​ 6 มิ.ย.63. ที่ผ่านมา นายประสิทธิ์ และตัวแทน ชศมอ. รวมถึง ผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบหนองแรต (ผอ.รพ.สต.), นายก อบต.หนองแรต และปลัด รวมทั้งภาคประชาสังคม ได้เริ่มสร้างบ้านใหม่ ให้กับคุณแม่ ลูกอ่อน และครอบครัว.