เปิดสนามบินภูเก็ตแล้ว! ประเดิมเที่ยวแรก จากสุวรรณภูมิ ถึงเวลา 16.55

57

สนามบินภูเก็ต ประกาศพร้อมให้บริการแล้ว หลังสำนักงานการบินพลเรือน เปิดไฟเขียว ให้ทำการบินได้ โดยเที่ยวแรก จะเป็นเครื่องที่มาจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และจะถึงภูเก็ตประมาณ 16.55 น.

วันที่13 มิ.ย.63 บรรยากาศที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต หลังจากที่ได้มีการประกาศให้สามารถเปิดให้บริการได้เป็นวันแรก ในวันนี้ (13มิ.ย.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดสนามบินวันแรก ทั้งการทำความสะอาดพื้นที่ การเตรียมความพร้อมการตรวจคัดกรอง และจัดกำลังเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก

โดยในวันนี้จะมีสายการบินภายในประเทศ ที่เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ มายังสนามบินภูเก็ตเป็นเที่ยวแรกในเวลาประมาณ 16.55 น. หลังจากนั้นสายการบินต่างๆก็จะทยอยบินเพิ่มเติม ทั้งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่วันที่16 มิ.ย.63 เป็นต้นไป ซึ่งผู้โดยสารที่จะใช้บริการสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินต่างๆ ในเรื่องของตารางการบิน และต้องทำตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด

ซึ่งผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก ต้องทำการ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ลงข้อมูลการเดินทาง และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางจากจังหวัดอื่นเข้ามาภูเก็ต ไม่ต้องดำเนินการกักตัว ยกเว้นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ เพื่อกลับภูมิลำเนาจะต้องเข้าสู่กระบวนการ State Quarantine ตามมาตรการของจังหวัด

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ลงนามออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขและเงื่อนเวลา ในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน (ฉบับที่ 5) เพิ่มท่าอากาศยานภูเก็ตในรายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป แต่ขณะเดียวกันก็ยังงดเว้นทำการบินระหว่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราวไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.63 เวลา 23.59 น.