“สมศักดิ์” ชง ปปง. ตั้ง “รางวัลนำจับ” ให้ จนท.คดี ยาเสพติด

44

รมว.ยุติธรรม ระบุ ชุดจับยาเสพติด ทำงานเข้าขา เชื่อเร็วๆนี้มีผลงานโชว์ประชาชน เตรียมเสนอ ปปง. แก้ระเบียบนำเงินและทรัพย์จากคดียาเสพติดฯ เป็นขวัญกำลังใจคนทำงาน

วันที่14 มิ.ย.63 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึง แนวทางการปราบปรามยาเสพติดด้ด้วยการตัดเส้นทางการเงิน ว่า ภาพรวมเวลานี้ ตำรวจ ทหาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ปปส. สำนักงานปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. อัยการ สรรพกร เริ่มเข้าขา ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อว่าอีกไม่นานคงมีผลงานออกมาโชว์ให้ประชาชนได้ประจักษ์  และที่สำคัญ จะเสนอให้ ปปง. แก้ระเบียบ เพื่อให้สามารถนำเงิน หรือ ทรัพย์ที่ยึดได้จากคดียาเสพติด มาจ่ายเป็น เงินสินบนและรางวัลนำจับแก่เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการทำคดีได้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในลักษณะเดียวกันกับเงินสินบน รางวัลนำจับ ของ ป.ป.ส.

นายสมศักดิ์ ยังกล่าวอีกว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ สตช. และ ป.ป.ส. จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยึด อายัด ทรัพย์สิน คดียาเสพติดให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยต่อไปจะใช้เวลาในการอนุมัติการยึด อายัด และส่งมอบทรัพย์สินที่ยึดได้ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่จับยึด อายัดทรัพย์สิน นอกจากนี้ ป.ป.ส. จะร่วมกับ สำนักงานอัยการ ตำรวจ เจ้าหน้าที่ปกครอง และทหาร จัดอบรมสัมมนา การวางแผนป้องกันปราบปราม ยาเสพติดในรูปแบบใหม่ เกี่ยวกับการวางรูปคดี การดำเนินการเก็บหลักฐาน เพื่อนำไปสู่การขยายผลและการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่ถูกต้อง