กมธ.ศาสนาฯ หาแนวทาง บูรณะ “พระสมุทรเจดีย์” กระตุ้นการท่องเที่ยว

25

กมธ.ศาสนาฯ ลงพื้นที่ เมืองปากน้ำ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งฟื้นฟูบูรณะ พระสมุทรเจดีย์ และ บริเวณโดยรอบ กระตุ้นท่องเที่ยวเมืองสมุทรปราการ

วันที่ 15 มิ.ย.63 น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ( พปชร.) ในฐานะ โฆษกคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า วันนี้ คณะกมธ.ศาสนาฯ นำโดย นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี พปชร. ประธาน กมธ.ศาสนาฯ พร้อมด้วย น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ที่ปรึกษา กมธ.ศาสนาฯ เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานองค์พระสมุทรเจดีย์” ที่วัดพระสมุทรเจดีย์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

น.ส.ไพลิน กล่าวว่า ในที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการบูรณะองค์พระสมุทรเจดีย์ ที่ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรม จากการขาดดูแล ทั้งตัวองค์พระและสถานที่โดยรอบบริเวณตัวองค์เจดีย์ ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของนายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์ ประธานสภาวัฒนธรรม อ.พระสมุทรเจดีย์ โดยให้ปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง รอบองค์พระสมุทรเจดีย์และวิหาร ติดตั้งปั๊มน้ำอัตโนมัติ  จากกรณีปัญหาน้ำท่วมขัง ทาสีองค์พระสมุทรเจดีย์ หอระฆัง ซุ้มทางเข้า รวมทั้งปรับปรุงศาลาทรงยุโรป วิหารที่ชำรุด น้ำรั่วบนหลังคา ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ปรับภูมิทัศน์ ปรุบปรุงห้องน้ำ และจัดระเบียบห้องพิพิภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมาธิการฯจะผลักดันและติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

“พระสมุทรเจดีย์เป็นปูชีนยสถานทีสำคัญคู่บ้านคู่เมือง เป็นศูนย์รวมใจของชาวสมุทรปราการ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ซึ่งทุกฝ่ายต้องช่วยกันบูรณะ และจัดระเบียบเพื่อดูแล รักษา ไม่ให้ถูกทำลาย  โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นนี้ บรรดานักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวพระสมุทรเจดีย์ และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง โดยใช้เวลาเดินทางไม่นานเพียง 2 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ ซึ่งจะช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ ทั้งนี้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์โบราณสถาน และการท่องเที่ยววิถีใหม่หรือ NEW NOMAL” น.ส.ไพลิน กล่าว