ศาลรธน. รับคำร้อง “ธรรมนัส” สิ้นสภาพ “สส.-รมต.”สั่งแจงใน15วัน

769

ศาลรัฐธรรมนูญ รับวินิจฉัยคุณสมบัติ “รอ.ธรรมนัส” ปมต้องคำพิพากษา ศาลออสเตรเลียคดียาเสพติด เข้าข่ายลักษณะ ต้องห้ามเป็น “ส.ส.-รมต.” สั่งเจ้าตัว ชี้แจงภายใน 15 วัน แต่ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 17 มิ.ย.63 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้อง ที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นของ ส.ส.51 คน ขอให้วินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และ ความเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 17 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบ มาตรา 160(6) และมาตรา 98 (10) หรือไม่ ไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบแล้ว

พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ ร.อ.ธรรมนัส เพื่อให้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 54 โดยศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีมติให้ ร.อ.ธรรมนัส หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.หรือ รัฐมนตรี โดยให้เหตุผลว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยที่จะมีคำสั่ง จึงมีคำสั่งว่า ร.อ.ธรรมนัสไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ ร.อ.ธรรมนัส ถูกพรรคฝ่ายค้านกล่าวหาว่า ศาลออสเตรเลียตัดสินว่ามีความผิดฐานนำเข้าและค้ายาเสพติดสั่งจำคุก 6 ปี แต่จำคุก 4 ปี ก่อนถูกเนรเทศกลับประเทศไทย จึงมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่ง ส.ส.และรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10)