อีสานบูมทุเรียน! แห่จอง ‘เสือภูเขาไฟ’ ไม่ธรรมดา ลูกละ 3 พัน รายได้ 300ล้าน/ปี

843

ทุเรียนภูเขาไฟ กำลังบูมสุดขีดในภาคอีสาน นักชิมจากทั่วประเทืศแห่จอง ด้วยเนื้อทุเรียนที่ละเอียด รสชาติกลมกล่อม กลิ่นกำลังดี โดยเฉพาะใน 3 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งปลูกสำคัญ ประมาณ 5,000 ไร่ สร้างมรายได้ให้กับเกษตรกรปีละ 200-300 ล้านบาท

นายสัมฤทธิ์ ม่วงประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และนายกสมาพันธ์ผู้ปลูกทุเรียนแปลงใหญ่ เขต 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า เกษตรกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ ได้เริ่มปลูกทุเรียรและผลไม้เมืองร้อน อาทิ เงาะ มังคุด ประมาณเมื่อ 30 ปีก่อน ในพื้นที่ 3 อ่าเภอ ประกอบด้วย ขุนหาญ กันทรลักษ์ และศรีรัตนะ ด้วยมีดินภูเขาไฟที่มีสีแดง มีปุ๋ยเหมาะสม ปลูกไม้ผลอะไรก็ได้ผลดี และผลไม้มีรสชาติอรอ่ย

เขา กล่าวว่า ในพื้นที่ 3 อำเภอ มีผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ ประมาณ 5,000 ไร่ เกษตรกรประมาณ 2,000 ครอบครัว สร้างรายได้ให้เกษตรกรปีละประมาณ 200-300 ล้านบาท นับเป็นผลไม้ที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ดี ทำให้ตอนนี้ กำลังมีการขยาย การปลูกเป็น 10,000 ไร่ ซึ่งส่วนตัวคิดว่า ควรจะมีการปลูกทุเรียนภูเขาทอง 40,000-50,000 ไร่จึงจะเพียงพอต่อความต้องการ

‘ทุเรียนดินภูเขาไฟ มีเนื้อละเอียด รสชาติกลมกล่อม และกลิ่นไม่แรง จึงเป็นที่นิยม ขายในสวนกิโลบกรัมละ 180 บาท โดยทางพาริชย์จังหวัด เข้ามาช่วยดูแลการตลาดขายทางออนไลน์ ไม่พอจะขาย รวมทั้งมีการจัดงานของ 3 อำเภอ และของจังหวัดศรีสะเกษ ‘ นายกสมาพันธ์ผู้ปลูกทุเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าว และว่า ที่ศรีสะเกษยังไม่มีล้งเข้ามา เพราะทุเรียนมีไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่จะขายออนไลน์ และการจัดงานแสดงสินค้า

นายสัมฤทธิ์ กล่าวว่า ได้มีการค้นพบทุเรียนภูเขาไฟต้นหนึ่ง ที่ได้ปลูกมานาน เข้าใจว่า เป็นพันธุ์ผสมระหว่างชะนีกับกบ ยังไม่ทราบแต่ชัด เรียกว่า พันธุ์เสือภูเขาไฟ เนื้อทุเรียนมีความละเอียดมาก แทบละลายบนลิ้น และแทบไม่มีกลิ่นเลย มีอยู่ต้นเดียว ขายในราคาลูกละ 3,000 บาท กำลังหาทางเพื่อขยายพันธุ์อยู่

‘ในฐานะนายกสมาคมฯ พยายามส่งเสริมการปลูกทุเรียนในพื้นที่ภาคอีสาน ให้การอบรม ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการปลุกทุเรียนแก่ชาวบ้านประสานกับหน่วยงานราชการในการทำการตลาด สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

สำหรับการจัดงาน เพื่อเผยแพร่ที่เรียนภูเขาไฟ ได้มีการจัดที่ อำเภอกันทรลักษ์ เมื่อกลางเดือนมิถุนายน ที่ขุนหาญและศรีรัตนะ เมื่อปลายเดือน และจัด “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2563” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 5 กรกฎาคม 2563 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเมื่อ 26 มิ.ย. โดยเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน