มุสลิมเชียงใหม่ ร่วมสร้างบ้านแปงเมือง บริจาคที่ดินกว่า 200 ไร่สร้างสนามบิน

193

ตามที่มีบางกลุ่มได้นัดวันประกาศให้พุทธศาสนาเป็นศาศนาประจำจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่นั้น ได้ก่อให้เกิดปฏิกริยาตามมา โดยมุสลิมเชียงใหม่ได้เผยแพร่ข้อมูล ระบุว่ามุสลิมเชียงใหม่ โดยทายาทนายพลเจิ้งเหอ ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย ได้บริจาคที่ได้สร้างสนามบินเชียงใหม่มากกว่า 200 ไร่ ในสมัยรัชกาลที่ 6