จุฬาฯ ประกาศ ผ่อนปรน “มัสยิด-มูลนิธิ” จัด กิจกรรม ได้ตามปกติ

143

จุฬาฯราชมนตรีประกาศการผ่อนปรนให้ มัสยิดต่างๆ รวมท้ง มูลนิธิ สมาคม และชมรม สามารถ จัดการเรียนการสอนศาสนา การบรรยายศาสนธรรม และ การจัดงานการกุศล ได้ตามปกติ โดยให้ยึดแนวทางปฏิบัติ สอดคล้องกับ มาตรการของภาครัฐ

สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศจุฬาราชมนตรี ลงนามโดย นายอาศิส พิทักษ์ชุมพล เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการผ่อนปรนให้จัดการเรียน สอนศาสนา การบรรยายศาสนธรรม และ การจัดงานกุศล (ฉบับที่8/2563)

โดยระบุให้กิจกรรมต่างๆ สามาราถดำเนินการได้ตามปกติ แต่ได้ให้ยึดมาตรการแนวทางปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับภาครัฐอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสวมใสหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า การใช้เจลล้างมือ ทำความสะอาด