มท.2 ลุย กระบี่ ตรวจความพร้อม รับมือ นักท่องเที่ยว กำชับ การ์ดต้องไม่ตก

68

รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ ตรวจความพร้อม แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลกระบี่ เตรียมเปิดพื้นที่แบบ New Normal กำชับ จนท. ให้ความร่วมมือ ดูแลนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ปฏิบัติตามมาตรการฯ ศบค. อย่างเคร่งครัด การ์ดต้องไม่ตก

วันที่ 2 ก.ค.63 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย​ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสำหรับการเปิดเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลในจังหวัดกระบี่ โดยมีรองผวจ.กระบี่ หน.อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานเพื่อรายงานข้อมูลความพร้อมและสถานการณ์ในพื้นที่

ทั้งนี้ ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ​ที่ 6/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด แห่ง พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่5 ลงวันที่ 30 มิ.ย.63  กำหนดมาตรการผ่อนคลายได้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติมากขึ้น ดังนั้นในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทางทะเล เช่น อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เกาะลันคา เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยม

จึงได้เตรียมความพร้อมรองรับ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ  โดยกำหนดมาตรการวิถีใหม่  New Normal เช่น การท่องเที่ยวผ่านการลงทะเบียนจองสิทธิ์ การโหลดแอพลิเคชั่นคิวคิว (QueQ)​ การจำกัดนักท่องเที่ยวลง 50 % เพื่อการตรวจสอบดูแลได้ทั่วถึง  รวมทั้งความพร้อมเพื่อการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

นอกจากนี้ องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)​ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ภายใต้การกำกับของนายนิพนธ์ บุญญามณี  ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียบนเกาะพีพี เพื่อรักษาสภาพระบบนิเวศรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมาก พร้อมจัดให้มีการศึกษา ออกแบบ ระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่อ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ เพื่อการรักษาสภาพแวดล้อม อีกด้วย

นิพนธ์ กล่าวว่า การเปิดพื้นที่ต่างๆขณะนี้ดำเนินไปเกือบครอบคลุมทั้งประเทศแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีบางกิจกรรม ที่ยังคงจำเป็นที่จะต้องชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ สำหรับการผ่อนปรนมาตรการระยะที่5 ตามที่ได้มีประกาศมีผลตั้งแต่ 1 ก.ค. 63 นั้น การปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดยังเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะในพื้นที่ชายหาดและเกาะต่างๆ ของจังหวัดกระบี่ จะเป็นสถานที่จุดรวมกันของกลุ่มคนจำนวนมาก  เช่น การนั่งรถ เรือ เพื่อสัญจร การเล่นน้ำ การใช้ที่พัก  จึงมีความเสี่ยงสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ ซึ่งเราต้องคำนึงและระมัดระวังอย่างมาก การ์ดต้องไม่ตก เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำอีก

“การเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จำเป็นต้องเปิดพื้นที่ต่างๆ แต่ขณะเดียวกันผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคธุรกิจ รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจและพร้อมพิจารณาแนวทางผ่อนปรนการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ยื่นเสนอมา ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเอง ผมได้กำชับการปฏิบัติไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ รวมถึงนายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมใน 2 เรื่อง คือ การดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ที่เปิด และดูแลในกิจกรรมที่ผู้ประกอบการเรียกร้องเพิ่มเติม ให้เข้าช่วยเหลือ” รมช.มหาดไทย กล่าว และ ให้ จนท.รายงานข้อเรียกร้องมายัง ศบค.ของ กระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอเรื่องไปยังคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อไป