รปช.เคาะ “ทวีศักดิ์” หน. “ดวงฤทธิ์” เลขาฯ “เอนก” จ่อคุมแรงงาน

208

รปช.เลือก “ทวีศักดิ์” นั่ง หน. “ดวงฤทธิ์” เลขาฯ “เอนก” คุมแรงงาน หลังปรับ ครม. พร้อมเปลี่ยนโลโก้พรรค ช้างเผือกในกงล้อแห่งธรรม หวังขับเคลื่อนสถาบัน “สุเทพ” ขอบคุณสมาชิกเหนียวแน่น มั่นใจ รบ.อยู่ครบ 4 ปี พอมีเวลาเตรียมตัวเลือกตั้ง

วันที่ 5 ก.ค.63 พรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อมีมติเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคใหม่ แทนชุดเก่าที่สิ้นสถานภาพ หลังจาก ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ลาออกจากหัวหน้าพรรค โดยผลการลงคะแนน เลือก นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เป็นหัวหน้าพรรค 565 คะแนน, นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขาธิการพรรค 545 คะแนน, นางสาวจุฑาฑัต เหล่าธรรมทัศน์ เหรัญญิกพรรค 524 คะแนน, นายธันย์ธรณ์เทพ แย้มอุทัย นายทะเบียนพรรค 533 คะแนน, นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 548 คะแนน, นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร 552 คะแนน และ นายนายดนุช ตันเทอดทิตย์ 553 คะแนน เป็นกรรมการบริหารพรรค

นอกจากนี้ ยังมีการเลือกคณะกรรมการจริยธรรมวินัยและคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง สำหรับตำแหน่งโฆษกพรรค ไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือ นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ และ น.ส.เพชรชมพู กิจบูรณะ แต่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรค

ที่ประชุมยังมีมติเปลี่ยนสัญลักษณ์พรรค โดยยังคงล้อแห่งธรรมไว้ แต่จะมีรูปช้างเผือก สัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาแทนตรงกลาง เพื่อให้โลโก้พรรคโดดเด่นมากขึ้น สื่อความหมายธรรมอันประเสริฐของศาสนา และการรวมพลังของประชาชน คู่พระบารมีพระมหากษัตริย์ และร่วมกันผลักดันการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศให้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง

นายทวีศักดิ์ กล่าวหลังการประชุมว่า ขอบคุณสมาชิกพรรค ตนจะตั้งใจทำงานเต็มที่ และอาจจะไม่สดชื่นเข้มแข็งเหมือนหนุ่มๆ แต่ว่าใจสู้ ตอนนี้ทำหน้าที่ถือว่าเป็นทุกขลาภ แต่ยอมรับ เต็มใจ และยินดีทำเพื่อประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ ก่อนหน้านี้ปรากฏชื่อ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ จะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง หลังพรรคได้เสนอชื่อ นายเอนก เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังนั้น จึงให้ นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เลขาธิการพรรค ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรค ขึ้นตำแหน่งหัวหน้าพรรคแทน เพื่อให้ นายเอนก ได้ทำหน้าที่รัฐมนตรีอย่างเต็มที่

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค ได้มาร่วมสังเกตการณ์ และกล่าวกับที่ประชุมพรรค ว่า ขอบคุณสมาชิกพรรคทั่วประเทศที่แน่วแน่มั่นคงต่อสู้ทางการเมืองด้วยวิถีทางประชาธิปไตย พรรคของเราเป็นพรรคการเมืองของประชาชนที่แท้จริง ประชาชนเป็นใหญ่ เป็นเจ้าของพรรค เป็นผู้กำหนดนโยบายที่พรรคต้องปฏฺบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข นี่คือ จุดยืนสำคัญ การดำเนินการต้องเป็นไปโดยประชาชน ทุก 4 ปีต้องมีการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค โดยการประชุมทางไกล tele-conference เพื่อให้การประชุมสมัชชาพรรคมีความสำคัญ กรรมการบริหารพรรคชุดนี้เป็นชุดรักษาการเพื่อเตรียมความพร้อมให้พรรค และมีวาระถึงการประชุมสมัชชาใหญ่เท่านั้น ภายในปลายปี 2564 หรือต้นปี 2565 และตอนนั้นจะมีกรรมการบริหารพรรคชุดถาวร

“ผมมั่นใจว่า รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะทำหน้าที่จนครบ 4 ปี และหากเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในปี 2565 ก็ยังมีเวลามากพอในการเตรียมตัวลงสู่สนามเลือกตั้ง” นายสุเทพ กล่าว และขอฝากความหวังไว้ที่บรรดาสมาชิกพรรคให้มีหน้าที่ในการขยายความคิดไปสู่พี่น้องเพื่อนฝูง ชักชวนมาเป็นสมาชิกพรรคและร่วมทำการเมืองกับเรา เพราะการเป็นพรรคการเมืองของประชาชน ต้องพึ่งเงินทุนจากประชาชน

ทุกคนต้องมีใจหนักแน่น ทำประโยชน์เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง เราไม่ได้ทำการเมืองเพื่อตัวเราเอง เราทำการเมืองเพื่อประเทศชาติ เพื่อลูกหลานของเรา ตนเข้ามาทำงานไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ตัวเอง ตนไม่รับเลือกตั้งและรับประโยชน์ใด แต่จะอยู่เคียงข้างทุกคน ตนขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารพรรค และแสดงความยินดีล่วงหน้ากับ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต่อจาก ม.ร.ว.จัตุมงคล ขอให้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ และขอให้นำความสำเร็จมาสู่พรรค