“บิ๊กป้อม” สั่ง พปชร. ลุยบริหาร จัดการน้ำ แก้ปัญหา ความเดือดร้อนปชช.

177

รองโฆษก พปชร. ชี้ “บิ๊กป้อม” มอบนโยบาย ให้ ส.ส. เน้นความสามัคคี พร้อมสั่งการ ให้ทุกคน เร่งลงพื้นที่ บริหารจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้พี่น้องเกษตรกร

วันที่ 11 ก.ค.63 นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.เขต 2 จ.นครศรีธรรมราช ในฐานะรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2563 วานนี้ (10 ก.ค.63) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายรัฐมนตรี ในฐานะ หน.พรรค พปชร. ได้มอบนโยบายการบริหารงาน โดยขอให้ ส.ส. และสมาชิกพรรคทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรักและสามัคคี พร้อมตั้งใจทำงานในหน้าที่ของตนเองคือการดูแลพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว พล.อ.ประวิตร ได้ขอให้ ส.ส. ของพรรค ซึ่งมีอยู่ทุกภาคของประเทศไทย เร่งทำงานในพื้นที่ ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะเรื่องของการจัดการบริหารน้ำ ซึ่งถือเป็นเรื่องหลักที่รัฐบาลต้องการแก้ไขโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร

สัณหพจน์ สุขศรีเมือง สส.นครศรีธรรมราช พปชร.

สำหรับการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตร ในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด อาทิ โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำฤดูแล้งปี 2562/63 ในพื้นที่ 44 จังหวัด  2,041 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว 1,626 โครงการ ดำเนินการแล้ว 715 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.21

การพัฒนานวัตกรรมด้านน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และความต้องการใช้น้ำในการเพาะปลูกฤดูฝน รวมถึงการกักเก็บน้ำในฤดูฝนสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าในปีต่อไป จากปริมาณน้ำต้นทุนของน้ำบาดาลในประเทศไทกว่า 1.13 ล้านล้าน ลบ.ม. และ ปริมาณน้ำฝนที่ไหลลงไปเติมในชั้นน้ำบาดาลอีกกว่า 72,000 ล้าน ลบ.ม. โดยจัดตั้งโครงการนำร่องการพัฒนานวัตกรรมด้านน้ำบาดาล 10 โครงการ ในพื้นที่ จังหวัด กาญจนบุรี ลำพูน เพชรบูรณ์ ยโสธร เลย และสระแก้ว

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้ติดตามความคืบหน้าด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ที่มีเป้าหมายใน 76 จังหวัด 309 อำเภอ 715 ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 10.5 ล้านไร่ มีผู้ได้รับประโยชน์ 7.82 ล้านครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้ว 166 ชุมชน พื้นที่ได้รับประโยชน์ 750,000 ไร่ มีผู้ได้รับประโยชน์ 1.3 ล้านครัวเรือน คงเหลือพื้นที่ชุมชนที่ต้องดำเนินการอีก 549 ชุมชน

อย่างไรก็ตาม หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือนร้อนจากปัญหา การบริหารจัดการน้ำ น้ำอุปโภค-บริโภค ปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ น้ำท่วมและอุทกภัย สามารถประสานงานกับ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐในพื้นที่เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีต่อไป