เชิญร่วมงาน มหกรรมว่าวประเพณี และว่าวนานาชาติ จังหวัดสตูล

367

เชิญร่วมงานมหกรรมว่าว ประเพณี และว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 37  ในวันที่  3 – 5  มีนาคม 2560 ณ สนามบิน จังหวัดสตูล 

ในงานมีการประกวดแข่งขันว่าว การขึ้นว่าว ถวายความอาลัย แด่พ่อหลวง แห่งแผ่นดิน

การโชว์ว่าว จาก 34 ประเทศ

เทศกาลอาหารสยามอันดามัน 

การโชว์ประกวดบอนไซภาคใต้