ปลด’ปรีชา’คนสั่งโค่นต้นไม้พ้น’ต้นสน’ สั่งแจงการใช้เงิน- ตั้งดร.วิศรุต รษ.อิหม่าม

702

กอ.กทม.ล้างคำสั่งตัวเอง ปลดรักษาการคอเต็บ พร้อมให้ชี้แจงการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน พร้อมตั้งดร.วิศรุต เลาะวิถี รองประธานกองกทม. นั่งรักการษาอิหม่าม อาลี กองเป็ง รักษาการคอเต็บ