ธุรกิจแต่งงานเฟื่อง กอจ.อู้ฟู่ หนุ่มสาวโอ๊ก! จ่าย 1,500 ถามจ่ายค่าอะไร-มาเลย์แห่แต่งไทย

559

การแต่งงานใน 3-4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลายเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟู หนุ่มสาวมาเลย์แห่นิกะห์ “กรรมการอิสลามจังหวัด” รับทรัพย์อื้อซ่า แถมหนุ่มสาวแต่งงาน จะต้องจ่าย 1,500 บาท

กลายเป็นประเด็นฮอตที่เสียดแทงใจหนุ่มสาวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าพิธีแต่งงาน การนิกะห์ได้ใบรับรองการแต่งงานจะต้องจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบว่า กรรมการอิสลามประจำจังหวัด จำนวนเงิน 1,500 บาท จากการสอบถามได้รับคำชี้แจงว่า เป็นค่าอบรมให้ความรู้เรื่องการครองเรือนตามหลักอิสลาม การนิกะห์ เป็นต้น ซึ่งการจัดเก็บค่านิกะห์ มีเฉพาะใน 3-4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้สร้างภาระให้หนุ่มสาวที่จะต้องจ่ายเงินจำนวนนี้ บางคู่ที่ฐานะไม่ค่อยดีก็ไม่ต้องการจ่าย แต่จำเป็นจะต้องจ่าย  และได้วิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลไม่ให้เป็นภาระของคู่แต่งงานใหม่ด้วย

ขณะที่ธุรกิจแต่งงานให้กับหนุ่มสาวมาเลเซีย กลายเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟูในพื้นที่ๆอยู่ติดชายแดนมีการดำเนินการกันเป็นขบวนการจากชายแดนจนถึงคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีหน้าที่รับผิดชอบ จากการติดตาม พบว่า ด่านหลักๆ อาทิ ด่านนอก อ.สะเดา ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา ด่านสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส มีหนุ่มสาวมาเลย์ นิยมเดินทางมาแต่งงานจำนวนมาก เนื่องจากการแต่งงานในมาเลเซียติดเงื่อนไขในข้อกฎหมาย จึงเดินทางเข้ามา นิกะห์ในประเทศไทย หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการนิกะห์ที่สามารถออกใบรับรองให้ได้ คือ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

มีรายงานว่า ที่สุไหงโกลก จะมีนายหน้าประจำอยู่ตามด่านเข้าประเทศ หากมีคนมาเลย์เช้ามา ก็จะจัดการให้ค่าดำเนินการ 8,000-12,000 บาท มีกรรมการบางคนประจำอยู่สุไหงโกลก เป็นผู้ดำเนินการนิกะห์และทำหนังสือรับรองการนิกะห์ แต่มีการแบ่งผลประโยชน์กันอย่างไร ไม่สามารถบอกได้

ที่ด่านนอก อ.สะเดา บางรายมีค่านายหน้าสูงถึง 40,000 บาท แต่จะกระจายไปอย่างไรบ้างไม่เป็นที่เปิดเผย แต่ในสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ที่ตั้งอยู้ในมัสยิดกลางมีคนมาเลย์มาใช้บริการจนแน่น  เมื่อสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องถึงค่าใช้จ่าย ได้รับคำตอบว่า เรียกเก็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ไม่เปิดเผยจำนวนที่เรียกเก็บ

ขอบคุณภาพ dulloh.com