พปชร. นำ กมธ. ลุย “ระนอง-ชุมพร” ศึกษาแนวทาง แก้ปัญหา ลุ่มน้ำภาคใต้

146

รองโฆษก พปชร. นำ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำลงพื้นที่จังหวัดระนอง ชุมพร ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ ลุ่มน้ำภาคใต้ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาทั้งระบบ

วันที่ 31 ก.ค.63) ที่ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ และ นายสาคร เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ที่มี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ได้ลงพื้นที่แนวทางแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน พร้อมศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบนพื้นที่เกาะพยาม

หลังจากนั้น ในวันที่ 1 ส.ค.63 ได้เดินทางดูงานอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้น และโครงการฝายคลองหินเพิง พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ ได้รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานราชการในประเด็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันภัยแล้งและอุทกภัย โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

คณะกรรมาธิการฯ ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการบริหารน้ำในกลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ที่จังหวัดระนอง ในระหว่างวันที่ 31 ก.ค.- 1 ส.ค. 63 ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก็บข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำจังหวัดระนอง อันจะส่งผลให้คณะกรรมาธิการสามารถนำข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์และจัดทำรายงานการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งระบบ

จากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบนพื้นที่เกาะพยาม โครงการอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้น และฝายคลองหินเพิงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดระนอง บรรยายสรุปและมีผู้แทนภาคประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ก่อนที่จะเดินทางไปยังจังหวัดชุมพร โดย วันที่ 2 ส.ค.63 เดินทางไปยังแก้มลิงหนองใหญ่ และคลองหัววัง-พนังตัด รับฟังบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ชลประทานจังหวัดชุมพร หน.ปภ.จังหวัด ผจก.ประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร และ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง