“วิลาศ-ชัยชนะ”จี้ อธิบดีน้ำบาดาล เปิดชื่อ สส.ตบทรัพย์ 5ล. ลากคอให้สังคมลงโทษ

368

2 สส.ปชป. “วิลาศ -ชัยชนะ” ชื่นชม อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คนจริง กล้าปูด ปมเรียกเงิน 5 ล้าน จี้ เปิดชื่อ นักการเมือง ทุจริตเรียกรับเงิน ลากคอมาลงโทษ พร้อม การันตี “แนน บุณย์ธิดา” ประธานคณะอนุกมธ. ไม่มีเอี่ยว

วันที่ 10 ส.ค. 2563 นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ และ อดีตประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ สภาฯ กล่าวถึงกรณี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ระบุกลางที่ประชุม อนุกรรมาธิการบูรณาการ 2 ในสังกัดคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 สภาฯ ว่า มีการเรียกรับเงินของอนุกรรมธิการฯ บางคน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการผ่านงบประมาณให้ส่วนราชการต่างๆ ว่า ขอขอบคุณ และชื่นชม นายศักดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่กล้าออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ต่อสังคม กรณีที่มีนักการเมืองชั่วๆ บางคน เรียกรับผลประโยชน์แลกกับการผ่านงบประมาณแผ่นดินให้ส่วนราชการ ตนเห็นว่า ปัญหาสำคัญที่สุดของประเทศชาติเวลานี้ คือ เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน และเชื่อว่า การแก้ปัญหาการทุจริตได้ดีที่สุด คือ การขจัดนักการเมืองที่มีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันก่อน โดยพ้นจากการทำหน้าที่อันทรงเกียรติในสภาฯ การเปิดเผยเรื่องนี้จะทำให้สังคมช่วยประณามผู้ที่กระทำและเกี่ยวข้อง เพราะจะเป็นการสร้างกระแสการลงโทษทางสังคม ที่บอยคอต ไม่ยอมรับการกระทำที่เป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวง

“ผมไม่หวังการตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่เคยแถลงข่าวว่า จะทำให้ดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของประเทศไทย มีคะแนน 50 คะแนนในปี 2565 เพราะในช่วงรัฐบาล คสช. พบว่า มีการทุจริตมาก ซึ่งหากเทียบกับช่วงรัฐบาลปกติ ถือว่าเป็นช่วงที่มีการทุจริตคอร์รัปชันมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา แม้จะมีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.มากขึ้น แต่ดัชนีความโปร่งใสของประเทศไทยก็ไม่ดีขึ้น แต่กลับเลวร้ายลงไปอีก และไม่มีหน่วยงานใดในประเทศไทย ที่ใช้เวลาตรวจสอบคดียาวนานเท่ากับหน่วยงานนี้”  นายวิลาศ กล่าว

ขณะที่ นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรให้สังคมเกิดความสับสน หรือเข้าใจผิด จำเป็นที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ชุดใหญ่ จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความกระจ่าง และต้องเชิญนายศักดา วิเชียรศิลป์ มาให้ข้อมูลด้วยตนเอง

“หลังจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ สอบเรื่องนี้แล้ว จะได้มีการเชิญอธิบดีมาให้ข้อมูลว่า มีข้อเท็จจริงอย่างไร และต้องพร้อมที่จะพูดความจริงว่า มี ส.ส.คนใดที่ได้กล้ากระทำการดังกล่าวเช่นนั้น ผมมั่นใจว่าท่านอธิบดีต้องออกมาพูดความจริงให้หมดว่า ส.ส.คนใดเป็นคนกระทำเพื่อจะให้สังคมรับทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ไม่เหมารวมให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องต้องรับความเสียหายไปด้วย และผมขอยืนยันว่า ส.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ในฐานะประธานคณะอนุ กมธ.ชุดดังกล่าว ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และพร้อมให้มีการตรวจสอบ ในทุกกรณีเช่นกัน” นายชัยชนะ กล่าว