อสส. ตั้ง”คณะทำงาน”สอบดุลพินิจ”คำสั่ง”ปล่อยบอส ชอบหรือไม่?

27

อสส. ลงนาม แต่ตั้งคณะทำงาน ตรวจสอบดุลยพินิจ คำสั่งคดี ปล่อย “บอสพ้นผิด” ของ “เนตร นาคสุข” ชอบหรือไม่  ดึง 3อดีต “รอง อสส.-ตุลาการศาลทหาร-อัยการ” ร่วมทีม 

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 11 ส.ค. สำนักงานอัยการสูงสุดได้ออกเอกสาร สำนักงานอัยการสูงสุดเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาสั่งคดีนายวรยุทธ หรือ บอส อยู่