ไอแบงก์สนับสนุนทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์”ษะกอฟะฮอิสลาม”เพื่อธุรกิจสหกรณ์อิสลาม

367

ไอแบงก์หนุน สหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮอิสลาม เพื่อธุรกิจสหกรณ์อิสลาม

นางสาววีณา เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสมควร มาตชาย ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮอิสลาม จำกัด  จัดพิธีลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกับสหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮอิสลาม จำกัด จ.กระบี่  โดยมี นายปภาณ อารียา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารและนายวุฒิสาร เจสาสน์ ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายวิลาศ สมาน   ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ อัล –อิสลามียะฮ์ จำกัด จ.ภูเก็ต และนางขนิษฐา พ่วงศิริ ผู้จัดการสหกรณ์ศรัทธาชน จำกัด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้บริหารเครือข่ายสหกรณ์ ภาคใต้ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ อัล-อิสลามียะฮ จำกัดและสหกรณ์ศรัทธาชน จำกัด ให้เกียรติเข้าร่วมงาน