มท.2 ลุย แจกฉโนดที่ดิน จ.ลำปาง 2,400 แปลง พร้อมเปิด สนง.เกาะคา บริการปชช.

59

รมช.มหาดไทย ปลื้ม ลุย มอบโฉนดที่ดินให้ชาวบ้าน ทั้งประเทศไปแล้วกว่า 120,000 แปลง หลังจาก ลงพื้นที่ จ.ลำปาง มอบฉโนดรวดเดียว  2,400 แปลง พร้อม เปิดอาคาร ที่ดิน เกาะคา จ.ลำปาง เพื่ออำนวยความสะดวก-ลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางของพี่น้องประชาชน

วันที่ 17 ส.ค.63 เวลา 13.30 น. ที่ ศาลาอเนกประสงค์ วัดใหม่วราราม ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย​ เป็นประธานพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์”ให้ประชาชนจำนวน 120 ราย 220 แปลง โดยมี นายสุรพล ศรีวิโรจน์ รองอธิบดีกรมที่ดิน นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนที่มารับโฉนดที่ดินและสมาชิกในครอบครัวร่วมต้อนรับ

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดลำปาง ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดิน ได้เร่งรัดในการเดินสำรวจให้กับพี่น้องประชาชน ให้มีกรรมสิทธิ์ ในการออกหนังสือสำคัญ การออกโฉนดที่ดินครั้งนี้ ได้ดำเนินการสำรวจรังวัดทำแผนที่ ด้วยระบบ RTK GNSS Network ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน โดยโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการสามารถนำไปสร้างงาน สร้างรายได้ วันนี้จึงขอเน้นย้ำฝากถึงพี่น้องที่ได้รับโฉนดที่ดินไปแล้ว ขอให้รักษาอย่านำไปจำหน่ายจ่ายโอน และ หากต้องการจะจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมใดๆ ที่ไม่เข้าใจ ให้ขอคำปรึกษาจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือ เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินเขต

สำหรับการมอบฉโนดที่ดินให้ประชาชนถือครอง เป็นโฉนดทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงตาล จำนวน 32 แปลง เนื้อที่ 61-2-84.5 ไร่ และ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน 188 แปลง เนื้อที่ 291-3-81.2 ไร่ จำนวน 120 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 220 แปลง

นอกจากนี้รัฐบาลได้มุ่งเน้นในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ โดยเฉพาะลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อในส่วนราชการ การกระจายอำนาจหน้าที่ของราชการในส่วนของภูมิภาคในพื้นที่ต่างๆ ภายใต้การบริหารงาน Thailand 4.0 ที่นำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน นอกจากการพัฒนางานบริการประชาชน กรมที่ดินยังนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นตัวเร่งให้งานบริการของกรมที่ดินพัฒนาได้อย่างอย่างรวดเร็ว

โดย ในช่วงเช้าวันเดียวกัน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทบ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเกาะคา เพื่อให้บริการต่อประชาชน ด้านการทำนิติกรรม ด้านการทะเบียน และด้านการรังวัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและลดภาระในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่